Het zweten en zwoegen van twintigduizend nederlandse mannen

Het idee een tentoonstelling te wijden aan boeken die over de militair gaan, werd bij J. Bartels geboren toen hij aanwezig was bij de opening van een andere tentoonstelling: 'Valkerij, een passie'....

KEES LOS

Het boek De Valkerij in Europa sinds de Vroegste Tijden uit 1908, bleek deel uit te maken van een reeks waarvan de uitgave in 1893 was begonnen: Het Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie. Wat Bartels betreft mag dit werk, niet minder dan vijf delen in tien banden, worden beschouwd als het klapstuk van de tentoonstelling ('mijns inziens de mooiste serie boeken op militair gebied, ooit in ons land verschenen'). Het dankt zijn verrassende omvang aan de vrouw van een der officieren van het korps, die de uitgave wel wilde financieren. Het Korps Rijdende Artillerie wordt onder meer in verband gebracht met de hippische sport (twee banden), met de valkerij dus en met 'Prins Alexander der Nederlanden' (1818-1848).

De tentoonstelling bestaat voor een groot deel uit gedenkschriften van landmachtonderdelen (marine en luchtmacht blijven buiten beschouwing). Dus gewoon: Honderd jaren geschiedenis van de regimenten grenadiers en jagers, naast, iets bloemrijker: Wij werden geroepen - De geschiedenis van de 7 December Divisie, met zweten en zwoegen geschreven door twintigduizend Nederlandse mannen, in inkt geboekstaafd door Alfred van Sprang. En ook Het rode boekje voor soldaten, uitgave van de bond voor dienstplichtigen, ligt in de Koninklijke Bibliotheek te pronk: tussen De Nederlanders in Napoleons Garde d'Honneur aan de ene kant en De Koninklijke Landmacht in oude ansichten, samengesteld op de Sectie Krijgsgeschiedenis, aan de andere kant.

Kees Los

Meer over