Het was de volmaaktste muziek die ik ooit heb mogen aanhoren

De dichter Huygens ziet Monteverdi zijn Mariavespers dirigeren.

Venetië, 24 juni 1620

De 24ste, feestdag van Johannes de Doper, ging ik mee naar een uitvoering van de Vespers in de kerk San Giovanni e Lucia. Het was de volmaaktste muziek die ik ooit in mijn leven heb mogen aanhoren.

De componist van het stuk, de wijdvermaarde Claudio Monteverdi, maestro de cappella van San Marco, was ook de dirigent van deze uitvoering, gespeeld door vier theorben, twee cornetten, twee fagotten, twee violen, een contrabas van reusachtig formaat, het orgel en andere instrumenten, het een nog mooier bespeeld dan het ander. Verder was er een koor van tien of twaalf stemmen, die me buiten mezelf van verrukking brachten.

De 25ste kwam een secretaris van de Raad in alle vroegte aan mijnheer de ambassadeur vragen of hij de volgende dag ter audiëntie wilde komen. Na het middagmaal werd mijnheer de ambassadeur naar de haven van Malamocco geroeid (op de Venetiaanse schoorwal Lido, red.), waar we verscheidene schepen uit de Nederlanden zagen. Aan boord van een schip uit Middelburg aten we wat lichte spijzen. Bij het vertrek ontvingen we een marinesaluut met kanonschoten en ontvouwen wimpels.

De 26ste ging mijnheer de ambassadeur ter audiëntie. Na het middagmaal bracht ik zijn harangue (toespraak, red.) naar de heer secretaris Patavini.

Constantijn Huygens (1596-1687) reisde met ambassadeur Van Aerssen naar Venetië. Uit Journaal van de reis naar Venetië. Vertaling Frans R.E. Blom. Uitgeverij Bert Bakker, 2003.

Meer over