Update

Het verbod op godslastering uit 1932 is opgeheven

Het verbod op godslastering is opgeheven. De Senaat stemde met 49 stemmen voor en 21 stemmen tegen het schrappen van het verbod op godslastering. Maar de Eerste Kamer had er wel moeite mee. De Senatoren roepen het kabinet op te onderzoeken of aanpassing van een ander artikel uit het Wetboek van Strafrecht, 137, 'genoegzame bescherming' kan bieden aan deze groep. Een motie daartoe is aanvaard.

Redactie
(VLNR) Initiatiefnemers Jan de Wit (SP), Gerard Schouw (D66) en oud-Kamerlid Boris van der Ham (D66) en minister Ivo Opstelten vorige week in de Eerste Kamer. Beeld anp
(VLNR) Initiatiefnemers Jan de Wit (SP), Gerard Schouw (D66) en oud-Kamerlid Boris van der Ham (D66) en minister Ivo Opstelten vorige week in de Eerste Kamer.Beeld anp

Opmerkelijk genoeg was de VVD-fractie in de Senaat verdeeld over de kwestie. Zeven van de zestien fractieleden stemden tegen afschaffing van het verbod. Onder hen Senator Heleen Dupuis, die vorige week al had laten weten problemen te hebben met het voorstel. Ook CDA, ChristenUnie en SGP waren tegen.

Tot nu toe was 'smalende godslastering' volgens artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht verboden. SP en D66 namen het initiatief voor afschaffing van deze bepaling. De partijen vinden dat godslastering niet in het strafrecht thuishoort.

De Tweede Kamer stemde in april voor het voorstel het artikel te schrappen, alleen CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen. In maart dreigden ChristenUnie en SGP nog dat hun steun aan kabinetsplannen in gevaar zou komen als de regeringspartijen VVD en PvdA voor het schrappen van het verbod zouden stemmen. Tijdens de vorige kabinetsperiode trok de VVD haar steun voor afschaffing van het verbod in, om de SGP niet voor het hoofd te stoten.

'Glas is half vol'
Tegenstander van afschaffing van het verbod Roel Kuiper van de ChristenUnie put hoop uit de brede aanvaarding van genoemde motie. 'Het glas is half vol', zei hij na afloop. Kuiper had natuurlijk veel liever gezien dat het verbod was gehandhaafd, als 'uitdrukking van wat we samen vinden, dat je elkaar niet krenkt', zei hij tegen het ANP. Maar hij hoopt dat als artikel 137 wordt aangepast, de rechter daar iets meer mee kan dan met het huidige verbod op godslastering. 'Daarvoor is de bewijslast erg zwaar.'

Initiatiefnemer Gerard Schouw van D66 is blij dat zijn voorstel het uiteindelijk toch wel heeft gehaald: 'Vrijheid van meningsuiting is de basis van elke democratische samenleving en een fundamenteel recht. Voor een wettelijke beperking moet een goede reden bestaan, die is er voor dit verbod niet.' Volgens hem zijn er voldoende waarborgen tegen groepsbelediging, het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld.

Meer over