'Het vak wiskunde staat niet langer meer op een voetstuk'

Leon van den Broek organiseert al jaren de wiskundewedstrijd Kangoeroe, die, tegen de maatschappelijke antibètatrend in, maar blijft groeien en groeien....

'Wiskunde is zo'n rijk vak. Er zit meetkunde in, logica, rekenkunde,kansberekening. Maar als je het schools brengt, is er niets aan. Je moetkinderen de lol van wiskunde laten zien.' Leon van den Broek probeert datin zijn wiskundelessen aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, en opscholengemeenschap Pantarijn in Wageningen. Maar vooral de internationalewiskundewedstrijd Kangoeroe, die hij in Nederland en Vlaanderen nu voor hetzesde jaar organiseert, moet het plezier bij scholieren aanwakkeren. In elkgeval is de deelname in tien jaar gestegen van een paar duizend tot65 duizend in 2005. Wereldwijd deden dat jaar 3,4 miljoen kinderen vanlager- en voortgezet onderwijs mee.

Waarom een wedstrijd in wiskunde?

'Tegenwoordig is het in het onderwijs belangrijk de sleur te doorbreken.Je moet de aandacht van de leerlingen zien te pakken. Zo'n wedstrijd gaatleven op een school. Kinderen moeten het weer leuk gaan vinden ergens echtvoor te gaan zitten, en uit te zoeken hoe het in elkaar zit. Ik geef toe,dat is tegen de maatschappelijke trend in. De consumptiemaatschappij is uitop makkelijk gebruik en snel genot. Ik vraag me wel eens af: zijn mensennog wel bereid ergens over na te denken?'

De wedstrijd kent twee niveaus voor de lagere school, en twee voor hetvoortgezet onderwijs. Is er geen versie voor de pabo's?

'Toevallig is er een pabo in Leeuwarden die dit jaar meedoet. U doeltop de kwestie of wiskunde verplicht moet blijven op alle havo-profielen.Ik houd niet zo van verplichtingen. Wel vraag ik me af of je, als je hetweghaalt bij de havo, nog kunt spreken van hoger algemeen vormendonderwijs.'

Universiteiten klagen dat studenten op de middelbare school te weinigwiskunde hebben gehad.

'Het aantal uren in de bovenbouw is sterk verlaagd. Dat is een objectiefgegeven. Twintig jaar geleden kreeg de bètabovenbouw vwo nog acht uurwiskunde in de week. Nu zijn dat er maximaal drie. In Vlaanderen woedt nude discussie of het van acht uur naar zeven mag. Een heel verschil.

'Maar ook daar is de trend dezelfde. Nederland loopt voorop in deverminderde beheersing van bètavakken. Maar ik ben ervan overtuigd dat derest volgt.'

In PISA, de internationale vergelijking van wiskundekennis bij15-jarigen, doet Nederland het juist goed.

'Dat heeft veel te maken met de manier waarop de opgaven zijn gemaakt,namelijk op een manier die Nederlandse scholieren gewend zijn: met eenverhaaltje eromheen, contextgebonden.

'Het gaat er in het wiskundeonderwijs steeds meer om op eigen manierentot de oplossing te komen.

'Vroeger deed je als docent de som voor en liet je de leerlingen die ineindeloze variaties nadoen. Zo kunnen ze wel veel sommen maken, maarbegrijpen niet waarom ze het zo doen. Zodra je formalisme invoert, dood jehet begrip. Daarom proberen we aan te sluiten bij de belevingswereld vande leerling.'

Het heeft niet meer scholieren verleid een exacte studie te kiezen.

'Nog niet zo lang geleden was het belang van wiskunde voor iedereen opde middelbare school onomstreden. Moeilijk, maar het hoorde er bij. Nu ishet een van de vele vakken.

'Wiskunde staat niet meer op een voetstuk. Er zitten bijna geen exactejongens of meiden in de Kamer, en de Nijmeegse burgemeester meldt met enigetrots dat ze haar eindexamen haalde met een 3 voor wiskunde. Misschienhebben we er zelf ook aan meegedaan, als wiskundedocenten.

'Het talent is er hier heus wel. We zijn niet dommer dan andere landen.Maar je moet er voor willen gaan zitten.

'En er zijn in Nederland veel hoogbegaafde kinderen. Ouders maken zichterecht zorgen of hun kinderen wel voldoende worden uitgedaagd.'

Meer over