Het sloopkarwei van kabinet-Balkenende II kan beginnen

Het regeerakkoord is een schande voor de samenleving! Tal van zieke maatregelen treffen vooral weer de minstbedeelden in dit land....

Daarnaast is men voornemens de WW, de WAO en de bijstand op de schop te nemen en af te breken en wil men de werkende klasse loonmatiging opleggen. Kortom: het grote sloopkarwei van Balkenende II kan beginnen! Waar gaan we in dit land, waarin de top van het bedrijfsleven zich schandalig verrijkt over de ruggen van de werkenden en uitkeringsafhankelijken, naar toe?

Men heeft wel de mond vol van waarden en normen, maar de politici zouden eerst de hand in eigen boezem moeten steken! De tijd is rijp dat er loeiharde acties worden gevoerd en dat we nu eens écht wakker worden! Ik hoop dan ook dat dit walgelijke regeerakkoord veel verzet en sociale onrust zal bewerkstelligen.

Meer over