DagkoersenUw politieke nieuwsbrief

Het rekkelijke pensioenkamp verenigt zich: ‘We rekenen onszelf de put in’

50Plus senator Martin van Rooijen (50Plus), hier nog in de Tweede Kamer aan de zijde van partijleider Henk Krol.  Beeld ANP - Remko de Waal
50Plus senator Martin van Rooijen (50Plus), hier nog in de Tweede Kamer aan de zijde van partijleider Henk Krol.Beeld ANP - Remko de Waal

Goedemiddag,
Een zekere hang naar dualisme kan de coalitiepartijen niet worden ontzegd. Ze verschillen nu weer openlijk van mening over de bestemming van de Syriëgangers en over het stikstofbeleid. Intussen zit minister Koolmees in het pensioendebat klem tussen twee vuren.

Hier zijn uw politieke Dagkoersen. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

null Beeld

INTERVENTIE VAN DE DAG
Prominenten willen aanpassing pensioenregels

De week is in elk geval voor één volksvertegenwoordiger prima begonnen: 50Plus-senator Martin van Rooijen, al jarenlang onvermoeibaar pleitbezorger van een soepeler omgang met de pensioen-rekenrente, krijgt vandaag bijval van een groep van veertig prominenten, onder wie veel gerenommeerde economen en oud-topbestuurders. In een brief aan het kabinet keren zij zich tegen de huidige regels rond de pensioenfondsen, die in hun ogen wat al te streng zijn en daardoor in hoge mate bijdragen aan de alom gevreesde pensioenkortingen. ‘We rekenen onszelf alleen maar verder de put in', aldus de briefschrijvers. ‘Ons pensioenstelsel en zijn miljoenen deelnemers verdienen beter.’

Zo ontwikkelt het nationale pensioendebat zich tot een strijd waarin de rekkelijken en de preciezen lijnrecht tegenover elkaar staan. Want met deze brief nemen de veertig afstand van de commissie-Dijsselbloem, die onlangs nog tot de conclusie kwam dat de huidige regels volstaan en per 2021 zelfs nog wat strenger moeten. Dat advies werd meteen overgenomen door De Nederlandsche Bank en het kabinet. ‘We kunnen ons absoluut niet rijk rekenen’, verdedigde DNB-president Knot dat besluit in de Tweede Kamer. ‘Het is gewoon niet realistisch om te verwachten dat er significante verandering in het rentebeeld komt op de korte termijn.’

Dat kan wel zijn, redeneren de veertig, maar daarom dient er meer te worden meegewogen dan alleen dat ‘rentebeeld’, dat inmiddels vrijwel op nul staat en zelfs negatief dreigt te worden. De fondsen investeren hun beleggingen immers grotendeels in aandelen, vastgoed, grondstoffen, private equity, hedgefondsen en andere zakelijke waarden. En daarmee behaalden ze in de afgelopen kwart eeuw een gemiddeld rendement van 7 procent. ‘Nu zeggen resultaten van beleggingen uit het verleden inderdaad weinig over de toekomst, maar de omslag naar een verwacht rendement van 0 procent is wel erg groot.’

Daarom pleiten de briefschrijvers voor een nieuwe systematiek om te berekenen hoe een pensioenfonds ervoor staat: ‘Voor een deel gebaseerd op de risicovrije rente en voor een ander deel gebaseerd op de gerealiseerde rendementen.’

Verantwoordelijk minister Koolmees heeft vandaag nog niet gereageerd. Martin van Rooijen wel:

PROBLEEM VAN DE DAG
Het lot van de Syriëgangers

Terwijl de gebeurtenissen in Syrië zich razendsnel ontwikkelen, zoekt Europa nog steeds naar een antwoord. Een begin daarvan kwam vandaag uit Luxemburg, waar de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten tot het instellen van een wapenembargo tegen Turkije. De 28 lidstaten leveren voorlopig geen wapens meer die in Syrië kunnen worden ingezet. Zij volgen daarmee de lijn die het Nederlandse kabinet vorige week al koos.

Een andere zorg in de Europese hoofdsteden richt zich uiteraard op het lot van de Europese IS-strijders in de kampen in Noord-Syrië. Minister Blok begon de dag in Luxemburg met de melding dat er in het oplaaiende strijdgewoel, voor zover hij nu kan overzien, geen Nederlandse IS-strijders zijn ontsnapt.

Voor twee van de vier coalitiepartijen is dat niet geruststellend genoeg. Zij voeren sinds gisteren de druk op het kabinet op om niet werkloos te blijven toekijken wat er gebeurt. D66 en ChristenUnie menen dat de Syriëgangers hier moeten worden berecht en dat het kabinet in internationaal verband alles in het werk moet stellen om ze terug te halen. ‘Anders komen ze onder de radar naar Nederland om hier verschrikkelijke dingen te doen', aldus het D66-Kamerlid Sjoerdsma zondag in tv-programma Buitenhof. CU-leider Segers viel hem vandaag bij. ‘Dit is een bedreiging voor onze veiligheid en de veiligheid in de regio.’ Hij wil dat het kabinet op z'n minst de opties onderzoekt.

De kans dat het gebeurt is vooralsnog klein. VVD en CDA staan onveranderd op het standpunt dat het te gevaarlijk is om de Syriëgangers op te halen. Bovendien brengt ook die optie binnenlands gevaar met zich mee, benadrukken zij: als het niet lukt om hier het bewijs rond te krijgen, ‘lopen ze ook binnen no-time in onze samenleving rond', aldus het CDA-Kamerlid Van Toorenburg. Ook Blok herhaalde in Luxemburg nog maar eens het officiële kabinetsstandpunt: ‘Wij gaan geen IS-strijders ophalen.’

TEGENVALLER VAN DE DAG
Stikstofuitdaging groter dan gedacht

En zo krijgt de coalitie het nog druk, want ook over het stikstofprobleem is nog lang geen overeenstemming in zicht. Terwijl de provincies worstelen met hun eigen stikstofbesluiten en de VVD het weekend benutte om de boodschap uit te venten dat de boeren zich heus geen grote zorgen hoeven te maken over hun bedrijfsvoering, zetten de onderzoekers van Wageningen Environmental Research de cijfers nog maar eens op een rij. Hun conclusie: de Nederlandse stikstofuitstoot moet met meer dan 50 procent omlaag om de natuur drastisch te ontzien. De kabinetsplannen voor het uitkopen van boeren nabij kwetsbare natuurgebieden zijn ontoereikend om dit te halen. Ook op andere plekken in het land zullen veehouders dieren moeten inleveren.

Later deze week debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de kwestie met minister Schouten, in de wetenschap dat de protesterende boeren de smaak te pakken hebben. Woensdag trekken zij opnieuw op naar Den Haag om te protesteren tegen alles wat zij op zich af zien komen.

Intussen legt de Friese gedeputeerde Johannes Kramer op vk.nl uit waarom het stikstofbeleid er, zacht gezegd, nogal rommelig uit is gaan zien in de afgelopen dagen: ‘In de heen-en-weer-schrijverij zijn we, zoals ik het beleef, elkaar even kwijtgeraakt.’

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  Beeld ANP - Remko de Waal
Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Beeld ANP - Remko de Waal

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

Meer over