'Het ontbrak in Rio aan concrete doelstellingen'

De teleurstellende uitkomst van de VN-duurzaamheidstop in Rio de Janeiro was te verwachten, want het ontbrak aan concrete doelstellingen. Dat zegt oud-minister van Milieu en hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht Jacqueline Cramer vandaag.

Een zandsculptuur van Rio+20 op het strand van Copacabana, Beeld Getty Images
Een zandsculptuur van Rio+20 op het strand van Copacabana,Beeld Getty Images

Volgens Cramer is het in het huidige tijdsgewricht bijna niet mogelijk om afspraken over duurzaamheid tussen landen te bewerkstelligen, omdat er te veel machtsconflicten zijn. De groei in Westerse landen is ten koste gegaan van het milieu, zegt zij. Nu landen als China economische groei doormaken zullen zij zich niet willen binden aan afspraken. 'Het goede voorbeeld uit het Westen ontbreekt', aldus Cramer.

Toch is de oud-minister niet cynisch over 'Rio'. 'De top is meer dan een vergadering tussen landen'. Volgens haar moet het milieu het nu hebben van de andere partijen die ook aanwezig waren bij de top: lokale overheden, burgerbewegingen en 'groene' CEO's van multinationals die wél ambitieuze doelstellingen hebben. 'Zij houden de druk op de ketel', aldus Cramer.

Belangrijke voorzetten
Volgens staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) heeft Nederland op de VN-duurzaamheidstop een aantal belangrijke voorzetten gegeven. Enkele van die voorzetten, gedaan op de zogenoemde side events met bedrijven en kennisinstellingen, zijn dat de KLM het voor grote bedrijven mogelijk maakt om bij een reis biobrandstof in te kopen en dat Nederland Rio en andere steden gaat helpen met een betere infrastructuur voor fietsen. 'Ook hebben we samen met de Nederlandse afvalsector aan Brazilië laten zien wat het recyclen van afval kan opleveren', aldus Atsma.

Meer over