Het nieuwe schedelmeten op de arbeidsmarkt

'Hogere personeelsleden test ik wel eens op hun weerstand', zegt Rick Wagemaker, hoofd dienst personeelszaken van het Amsterdamse Lucas-ziekenhuis in het periodiek Aaneen van Abvakabo FNV....

Van die bureaus wordt gebruik gemaakt als er twijfel is over de juiste kandidaat. Assessment is een verzameling van rollenspellen, capaciteitstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten en prak- tijkopdrachten. Op zo'n bureau worden kandidaten een ochtend of een hele dag getest op hun geschiktheid.

Pieter Hermans, organisatie-adviseur bij het Utrechts psychologisch adviesbureau SHL, constateert in Aaneen dat het gebruik van assessment de laatste tien jaar in Nederland een grote vlucht heeft genomen. Assessment blijkt al in de negentiende eeuw op primitieve wijze te zijn toegepast. 'Toen deden ze aan schedelmeting en onderzochten ze de reken- en talenknobbels. Voor alle knobbels in het hoofd was een betekenis. Zo duidde een bepaalde knobbel op moordneigingen. Ook voerden ze vlekkentesten uit met inkt en pasten ze handlijnkunde toe.'

De methodes zijn tegenwoordig meer functiegericht. Hermans zegt in Aaneen dat alleen het testen van kandidaten voor hogere functies niet juist is. 'Slimme bedrijven laten ook hun mensen aan de balie testen, omdat zij het gezicht van de organisatie bepalen. Zelfs een schoonmaker heeft invloed op de winst: neem je een sociaal iemand die positief in het ploegje staat, dan werken ze allemaal beter en sneller. Een winkel heeft niets aan een kauwgomkauwende verkoopster en in een call center moeten mensen zitten die vriendelijk zijn, systematisch werken en het verhaal dat ze te horen krijgen ook begrijpen. Dat haal je er met assessment vaak wel uit.'

Meer over