Het mooiste huis van Nederland

Droomhuizen? Dan denk je in de eerste plaats aan riante villa's in het buitenland. Maar er is hoop voor Nederland: een prijsvraag....

Het mooiste huis. Een pretentieuze titel. Dan denk je in de eerste plaats aan huizen die niet hier staan, maar aan villa's bengelend op een rots boven de oceaan, of aan de rand van de woestijn, uitgerust met zwembad en omgeven met cactussen. Dat zijn de huizen van de architect Richard Neutra bijvoorbeeld, die in de beste James Bond-films als decor hebben gediend. Dan heb je het hoogste wel bereikt.

Als een organisatie het initiatief neemt om 'Het mooiste huis van Ne der land' aan te bieden, is dan ook enige argwaan geboden. Mooi streven, daar niet van, maar waar kan dat in dit land? Waar liggen de ruime kavels waar het individu zijn droomhuis kan bouwen? In de Vinex-locaties zeker niet, omdat daar compact bouwen het adagium is, en als je al te keer wilt gaan, wordt je uitzicht bedorven door andermans cataloguswoning of vlechtscherm. Nee, droomhuizen in Nederland worden al snel uit de droom geholpen.

We kijken belangstellend uit naar een prijsvraag die de Kunst com missie Nieuwspoort over dit thema heeft georganiseerd, uitslag september. Jonge architecten moesten een paleisje bedenken met als maximum bedrag 450 duizend gulden. Een paleisje voor Jan Modaal dus, waarbij hei- en grondverwervingskosten niet zijn inbegrepen. Het winnende droomhuis zal daadwerkelijk gebouwd worden. We wensen opdrachtgever en architect op voorhand sterkte.

Www.hetmooistehuisvanNederland.nl is een poging kwaliteit en variatie te brengen in het (schrale, behoudende) aanbod aan cataloguswoningen. Want een boerderette, chalet of jaren dertig-huis, is 'het mooiste huis' niet. Het is eerder een rechthoek die naar believen kan worden uitgebreid of verhoogd, zoals je ook een auto kunt bestellen met allerhande accessoires. Helemaal vrij is de koper niet. Hij is gehouden aan een vaste kern met entree, toilet, keuken, berging, badkamer en desnoods studeerkamer. Dat is de 'kapstok' waar andere vertrekken aan worden gehangen, zoals woonkamer, eethoek, serre, tuin- of hobbykamer.

Ook bij het materiaalgebruik liggen kleuren, texturen en gevelbekleding vast, dat wil zeggen baksteen, onderhoudsvrij hout (Prodema) en daarbij passende kozijnen. Wie dakpannen wil, zit vast aan een strak afdekkende Migeon Vauban-pan. Het initiatief komt tegemoet aan het om zich heen slaande individualisme in de woningbouw: iedereen wil zich onderscheiden. En de variatie lijkt ook behoorlijk groot. Maar heb je wel een huis, laat staan het mooiste huis van het land, als je een rechthoekige kern als standaard neemt? Op de website en in de brochure staat nergens iets over proporties, verhoudingen, plafondhoogtes of oriëntatie van de vertrekken ten opzichte van elkaar. Het resultaat riekt naar wat vroeger de aannemerswoning heette, alles zat erop en eraan, architectuur was het niet.

Droomhuizen in Nederland? Er is kennelijk vanwege onze gestandaardiseerde productie een flinke achterstand in te halen. Het Belgische peil hebben we nog lang niet bereikt, hoewel voor kopers met veel geld en weinig fantasie 'het mooiste huis' een eerste stap in de richting kan zijn.

Meer over