Het licht is uit in downtown New York

Het is voor buitenstaanders wonderlijk hoe weinig voorzorgsmaatregelen de Amerikanen nemen tegen het altijd weerkerende natuurgeweld. Al die elektriciteitsdraden boven de grond. Die houding van 'zandzakken en oliejassen'. Niet dat die zakken veel uithaalden tegen Sandy.

Jaar na jaar worden de Amerikaanse steden geteisterd door natuurgeweld. En elke keer blijkt waar de twee zwakheden van de infrastructuur zitten. De elektriciteitsleidingen lopen boven de grond, waardoor ze zeer kwetsbaar zijn. En met wassend water weten de Amerikanen niet goed om te gaan.

Voor de bezoeker van New York of Los Angeles is het een wonderlijk beeld: boven de straten hangt een wirwar aan draden. Net als de houten palen waaraan de draden hangen, ogen ze oud: vroeg twintigste-eeuws. Gaat het waaien, dan gaan de palen om. Of er vallen bomen over de draden heen. Dagen of weken zonder stroom volgen.

De bijna acht miljoen Amerikanen die door de superstorm Sandy zonder licht kwamen te zitten, leden merendeels onder dit probleem. Niet allemaal, want in Manhattan loopt de bedrading wel ondergronds en daar moest de elektriciteit uit voorzorg worden uitgeschakeld door het overstromingsgevaar.

Maar van de distributieleidingen in de Verenigde Staten hangt 80 procent in de lucht. Van de transmissielijnen naar huizen en bedrijven is dat zelfs 95,5 procent.

'Het Amerikaanse energienetwerk is zelfs onder de beste omstandigheden kwetsbaar', schreef Time. 'Een 20e-eeuwse techniek die een 21e-eeuwse bevolking moet bedienen.'

Een belangrijke reden voor de bovengrondse oplossing is geld. Het is veel duurder om draden te begraven. Anderzijds, de kosten van de black-outs door kleine of grote rampen zijn ook niet gering. Een jaar geleden viel de stroom uit voor drie miljoen Amerikanen in het noordoosten van het land. Kosten: 2,3 miljard euro.

De financiële afweging zal zeker een rol spelen in de verwachte discussie over de beste aanpak van het stijgende water rond New York en andere laaggelegen delen van de VS. De miljarden die een beschermingssysteem in de rivieren en de baai van New York zou opslokken, hebben beleidsmakers tot nog toe afgeschrikt.

Dat kan wel eens veranderen. Zie: New Orleans na de overstroming van 2005. Met Nederlandse kennis en steun werd in die zuidelijke stad een complex waterkeringssysteem aangelegd.

Piet Dircke van ingenieursbedrijf Arcadis omschrijft de Amerikaanse houding tegenover rampen treffend als 'zandzakken en oliejassen'. Je kunt je niet tegen alles beschermen; die filosofie overheerst.

De burger zet zich schrap met een beetje hulp van de buren en de overheid. Kijkend naar het relatief lage aantal slachtoffers door Sandy - vijftig doden in een dichtbevolkt gebied van honderden vierkante kilometers - was die aanpak opnieuw succesvol.

De vraag is of dit economisch aanvaardbaar is. Dircke denk van niet. Arcadis is al jaren actief in Amerika en na Sandy zal zijn bedrijf zeker de gelegenheid hebben om de gemeente New York, de betrokken staten en Washington te overtuigen van de noodzaak van een goed plan, denkt hij.

Dircke, directeur van de divisie water, ziet 'een kans voor de BV Nederland'.

Al in 2009 presenteerde hij in New York een plan voor een geraffineerde combinatie van drie soorten keringen in de waterweg die de baai van New York verbindt met de Atlantische Oceaan. 'Toen was het nog te vroeg', denkt hij. Het zal hoe dan ook een grootschalige aanpak moeten worden, oordeelt Dircke, met controlemechanismen in de riveren aan weerszijden van Manhattan.

New York is een eilandenrijk met een kust van honderden kilometers. Na Sandy klinkt in de plaatselijke media het besef door dat er 'iets' moet gebeuren nu de zeespiegel blijft stijgen door klimaatverandering.

Dircke: 'Ze kunnen het probleem niet langer voor zich uit schuiven.'

undefined

Meer over