Het leven verbeeld in een vlug spelletje ganzenbord

JEUGDTHEATER Ze is eigenwijs, fel en geeft nooit op. Winnen zal ze, bij voorkeur alles. Katharina is negen en dankt haar dubbele naam aan het feit dat ze ‘dubbel gewild’ is door haar ouders....

Schrijfster Heleen Verburg, die de tekst vijf jaar terug voor Theater Artemis maakte, liet de dobbelstenen de loop van het script bepalen. Verburg destijds in een interview: ‘Het ganzenbord is het leven. Mijn stuk draait om het lot, winnen, verliezen, woede en onrechtvaardigheid.’

Katharina is zo boos dat haar vader geen ganzenbord wil spelen dat ze al stampvoetend door de grond gaat en in een grote, kale ruimte belandt. Daar komt ze allerlei zonderlinge types tegen die in feite de spiegel zijn van haar daden en dromen. Met hen zal ze ganzenbord spelen.

Moeder de gans en de goedhartige Hendrik vergezellen Katharina op haar tocht. Een koerier bezorgt haar de benodigde dobbelstenen, een prins op het witte paard treedt aan en een zonderlinge zwerver pikt iedereen pas gewonnen prijzen af.

Regisseur Monique Corvers geeft de vertelling een enorm tempo. De liedjes en de ontmoetingen wisselen elkaar in hoog tempo af. Ze verbeelden het verleden en de toekomst van de hoofdpersoon. Elk vakje staat voor een leeftijd, van 1 tot 63. Katharina krijgt nauwelijks tijd om het te bevatten.

De vaart van het stuk en de gretigheid van Katharina bijten elkaar mooi in de staart. De voorstelling biedt een aandoenlijk vogelperspectief op het leven van de vurige hoofdpersoon en dat dwingt haar uiteindelijk tot een mildere opstelling.Bart Deuss

Meer over