'Het klimaat verandert altijd en dat heeft niks met de mens te maken'

VAN ONZE VERSLAGGEVER MARTIJN VAN CALMTHOUT

DEN HAAG - We maken ons druk om niks, gebaart de robuuste Australische klimaatscepticus Bob Carter naar het projectiescherm in een zaaltje in het Haagse perscentrum Nieuwspoort, vol met mannen van middelbare leeftijd. In het Cambrium, 500 miljoen jaar geleden, toen zat er pas veel CO2 in de lucht. En warmer, ho maar, toen.

Donderdagmiddag presenteerden de Nederlandse klimaattwijfelaars het al eerder verschenen internationale rapport tegen het VN-klimaatpanel IPCC, opgesteld door het NIPCC. Dat staat voor voor Nongovernmental International Panel on Climate Change, een Amerikaanse particulier gefinancierde organisatie bij de rechtse denktank Heartland Institute.

Conclusie van dat NIPCC-rapport: het klimaat verandert altijd en dat heeft niks met de mens te maken.

We veroorzaken die verandering niet, onderstreept hardliner Carter voor zijn gehoor, want zoveel CO2 maken we helemaal niet. En met emissiemaatregelen lossen we haar ook niet op, voegde NIPCC-hoofdauteur Fred Singer daaraan toe. Zelf denkt hij dat vooral de variabele zon de boel bestuurt. Erger, en hij opent en passant zijn flesje spuitwater: daar hoort hij dat hele IPCC nooit eens over.

Let wel, benadrukt geoloog Carter eerder, NIPCC is niet tegen het IPCC gericht. 'Het verschil is dat wij willen zien of er een onnatuurlijke opwarming plaatsvindt. Het antwoord is nee. Het IPCC zoekt alleen maar naar bewijs dat de mens de oorzaak is.'

De Nederlandse klimaatjournalist Marcel Crok, die door het vorige kabinet werd aangesteld als luis in de pels van het IPCC-proces, houdt zich later liever aan de cijfers. Samen met een Britse klimaatcriticus heeft hij zelf zitten rekenen aan het nieuwe IPCC-rapport, dat een week geleden uitkwam.

'Ik ben nogal teleurgesteld', zegt Crok en wijst op de manier waarop de IPCC-modellen bijvoorbeeld de huidige stagnatie in de opwarming missen. En nog erger: volgens hem moffelt het IPCC waarnemingen weg die aangeven dat het klimaat veel minder gevoelig is voor toename van de hoeveelheid CO2 dan tot nog toe werd beweerd. 'In de vorige rapporten werd steeds een beste schatting voor die klimaatgevoeligheid gegeven. Nu is die opeens zonder veel toelichting verdwenen.'

'Is dat niet gewoon fraude?', wil een boom van een gemeenteraadslid uit Almere tussendoor weten van de ongemakkelijk schuivende Crok. 'Of eigenlijk gewoon misdadig?', vult hij nog even aan.

Albert Klein Tank, als IPCC-delegatielid en klimaatwetenschapper van het KNMI in De Bilt in het hol van de leeuw, laat het gelaten passeren. Nogal wiedes, zegt hij, dat de IPCC-modellen de tijdelijke lagere opwarming niet hebben voorzien, die kijken op termijnen van halve of hele eeuwen. En dan is tien jaar afwijking van de trend niks bijzonders.

Er is niks weggemoffeld, zegt hij later in zijn verhaal, terwijl de zaal bromt. De wetenschap is er nog niet goed uit. 'Daarvoor lopen de talloze nieuwe studies, zowel met modellen als met prehistorische data, domweg nog te ver uiteen. Wat dat betreft zijn we nog niet uitgepraat.'

undefined

Meer over