nieuws

Het is rustiger op de weg, maar toch stijgt het aantal fietsdoden

In 2020 zijn 610 mensen in Nederland door een verkeersongeval om het leven gekomen, 51 minder dan in 2019. Het aantal dodelijk verongelukte fietsers steeg echter naar 229, het hoogste aantal in 25 jaar. Eenderde van alle fietsdoden verongelukte op een e-bike.

Politie en ambulancemedewerkers helpen na een aanrijding in Hilversum. Beeld Caspar Huurdeman
Politie en ambulancemedewerkers helpen na een aanrijding in Hilversum.Beeld Caspar Huurdeman

Vorige week gaf de politie al aan dat het aantal geregistreerde verkeersongevallen (ruim 80 duizend) in 2020 ruwweg 20 procent lager lag dan in het jaar daarvoor, maar dat het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden veel minder sterk is gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bureau komt later dit jaar met cijfers over gewonden.

Omdat het afgelopen jaar vanwege corona veel rustiger op de weg was, had de zogeheten Verkeersveiligheidscoalitie, een samenwerkingsverband van tientallen organisaties en overheden, op gunstiger cijfers gerekend. De ANWB spreekt van ‘een ontmoedigend aantal slachtoffers’. Volgens Veilig Verkeer Nederland is er in feite geen sprake van een daling van slachtoffers. ‘Als we de afgenomen verkeersintensiteit meerekenen, stemt het beeld zeker niet vrolijk.’

Ook het CBS heeft bij de gisteren gepresenteerde cijfers over verkeersslachtoffers gekeken naar de verkeersintensiteit. Uit gegevens van de Nationale Databank Wegverkeer blijkt dat in het begin van de coronatijd (maart, april) het op werkdagen maar half zo druk was op de weg. In weekeinden was het zelfs 70 procent rustiger dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder. Toch nam het aantal verkeersdoden toen juist toe. In de laatste maanden van het jaar was de verkeersdrukte op werkdagen ongeveer 80 procent van het niveau van 2019, in het weekeinde 70 procent.

Helft was 60 of ouder

Onder de verkeersdoden van vorig jaar waren 453 mannen en 157 vrouwen. Er kwamen meer fietsers om dan automobilisten. In die laatste categorie ging het om 195 inzittenden van een personenauto, 42 minder dan het jaar ervoor.

. Beeld .
.Beeld .

De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Die groep is sterk oververtegenwoordigd in het aantal fietsongevallen. Het aantal twintigers en dertigers dat omkwam in het verkeer daalde met 19 procent, veel sterker dan de 8 procent over het totaal.

. Beeld .
.Beeld .

Te hard rijden op lege wegen

Op basis van de rapportage Smart Traffic Accident Reporting (STAR) concludeerde de politie vorige week al dat veel ongevallen waarbij auto’s zijn betrokken te maken hebben met veel te hard rijden. Juist het feit dat de wegen leger zijn in tijden van corona, verleidt veel automobilisten tot te hard rijden, is de redenering.

Ook Veilig Verkeer Nederland wijst op dit aspect. ‘Kijk alleen al naar de maand april van vorig jaar, toen alle coronabeperkingen net waren ingegaan: de politie heeft toen twee keer zoveel rijbewijzen ingenomen wegens veel te hard rijden dan in de vergelijkbare periode het jaar daarvoor.’

Dat de coronatijd tot veranderingen in het mobiliteitsgedrag heeft geleid, staat buiten kijf. Wat precies de effecten zijn op de verkeersveiligheid wordt nog volop bestudeerd, onder meer door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Voor Veilig Verkeer Nederland staat wel vast dat er binnen stedelijk gebied meer aandacht moet komen voor 30-kilometerzones, vooral voor de inrichting van die zones. ‘Daar komt alle verkeer bijeen, daar gebeuren veel ongelukken. Vooral ook omdat rijbanen niet gescheiden zijn. Alleen al met de inrichting van de infrastructuur valt heel veel te winnen.’

Meer over