'Het is pure vernielzucht'

Zuid-Holland besluit vandaag over een verbindingsweg om Leiden te ontlasten. Bewoners van het omliggende groen verkiezen een tunnel.

WASSENAAR - 'Er wordt naast ons een kiloknaller aangelegd: een totaal uitgeklede, zo goedkoop mogelijke verbindingsweg die het laatste open stukje tussen de duinen en de polders verknoeit.' Aan de keukentafel van haar Wassenaarse landgoed is Liesbeth Hessels (67) ongemeen fel voor een dame op stand. Op de oprijlaan paraderen pauwen. 'Het is letterlijk provinciaals wat ze doen.'

Vandaag neemt het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een besluit over het tracé van de RijnlandRoute, van de A4 via de A44 naar Katwijk. De oost-westverbinding moet de verkeersdrukte in en rond Leiden verminderen en 5.000 geplande woningen op de voormalige vliegbasis Valkenburg in Katwijk beter bereikbaar maken. De eerste plannen zijn overigens al ouder dan die voor de A4 Midden Delfland. Die wordt nu ten langen leste aangelegd tussen Delft en Schiedam.

Optie één voor de RijnlandRoute, 'Zoeken naar Balans', lijkt vandaag de voorkeur te krijgen van het provinciebestuur. Dat tracé gaat ten zuiden van Leiden door de Oostvlietpolder, scheert langs recreatiegebied Vlietland, gaat door het dorp Voorschoten en snijdt de Papewegse, Zuidwijkse en Stevenhofse polders in tweeën. Prijskaartje van het (versoberde) plan: 700 miljoen euro.

Aan de Wassenaarse keukentafel schuift Joost Klimbie aan, een 30-jarige ingenieur van het burgerinitiatief Churchill Avenue die heel zijn ziel en zaligheid heeft gestoken in optie twee: een tunnel van 3,5 kilometer onder Leiden. Een slordige honderd miljoen euro duurder, geeft hij toe, maar wel de voorkeur van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Klimbie toont professionele trajactkaarten en artist's impressions. 'De Churchill Avenue voldoet aan alle technische eisen, maar is beter voor het milieu en voor de ruimtelijke ordening.'

Natuurlijk, erkent hij, Leiden krijgt enkele jaren overlast van de aanleg. 'Maar de stad heeft er uiteindelijk baat bij. Leiden zou nu kampen met sluipverkeer, maar 80 procent blijkt zich binnen de stad te verplaatsen. Dus ook daarvoor is de tunnel, met toe- en afritten, een uitkomst.'

Per fiets is ook Stan Dessens in Wassenaar gearriveerd, de 64-jarige voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten. 'Er is zeker een verkeersprobleem, maar Joost heeft een prachtig alternatief gemaakt voor het provincieplan. Of willen ze dat ons dorp een open bak met een snelweg krijgt, sportvelden verliest en een prachtig landgoed wordt verminkt?'

Enkele honderden meters verder werkt Tina Holvast in de tuin die ze in dertig jaar in een paradijsje heeft veranderd. Aan de straatkant raast het verkeer op de A44 tussen Wassenaar en Amsterdam. Het huis dreigt te worden onteigend voor een klaverblad van de nieuwe snelweg. De naburige monumentale boerderij staat overigens gewoon te koop.

Holvast toont een schilderij dat ze twee jaar geleden maakte. Depressieve tinten, zware lijnen. 'Och, ik was zo boos toen, en nu nog. Het is schokkend hoe de provincie ons heeft behandeld: net Kafka.'

Ze wandelt naar de rand van de tuin. 'Dit is het laatste groen tussen de duinen en het Groene Hart. Deze polder met de wetering is in de IJstijd gevormd. Het is pure vernielzucht.'

undefined

Meer over