Het is hier heftig de laatste tijd

Abu Fidaa werpt zich op als woordvoerder van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië. Vanaf het front beschrijft hij in een e-mailcorrespondentie hun ervaringen en motieven. 'De jihad in Syrië werkt therapeutisch.' Door Janny Groen

JANNY GROEN

'Het zal de komende dagen moeilijker worden te reageren op je vragen', mailt Abu Fidaa op donderdag vanuit Syrië. 'Gisteren was er nog een veldslag waar broeders uit Nederland aan hebben meegedaan.' Zelf heeft hij niet meegevochten, meldt hij. Maar hij verwacht snel aan de bak te moeten. 'Dat kan over een paar uurtjes zijn, morgen of de dagen daarop. Het leger van Bashar heeft een paar dagen aangevallen en FSA (het Vrije Syrische Leger, red.) heeft zich, zoals vaker, teruggetrokken van een belangrijke strategische plek. Daarop moesten onze broeders erop uit om deze plek weer in te nemen. Dat is hen, na meerdere pogingen, gelukt.'

Bashar al-Assad zal keihard terugslaan, verwacht Abu Fidaa, die zich opwerpt als woordvoerder van de Nederlandse jihadstrijders. De strijdgroep waar Abu Fidaa bij is aangesloten bereidt zich voor op 'een grote clash' met het leger van Assad en, zo benadrukt hij, met Iraanse soldaten en strijders van Hezbollah. 'De broeders hebben een paar dagen terug het radioverkeer afgeluisterd van de vijand. Er werd alleen maar Iraans en Libanees gecommuniceerd.'

Deze week zijn de contacten met Abu Fidaa vluchtiger. Eerder werd elke vraag uitvoerig beantwoord. Soms volgde een exposé, doorspekt met wereldpolitieke beschouwingen, fragmenten uit de islamitische geschiedenis en citaten uit de Koran. Abu Fidaa spreekt daarbij de taal van een voorlichter, wat politiek correct en gunstig over de eigen club en in het eigen jargon. Op maandag sms't hij: 'Excuses voor de late reactie, het is hier heftig de laatste dagen.' Hij heeft kennelijk minder tijd dan in de vorige vraag-en-antwoordsessies, die op 26 mei zijn begonnen.

Hoeveel Hollandse jongens strijden in Syrië? En klopt het dat jullie bij elkaar zitten in een luxe villa met zwembad?

'We denken dat de vermelde cijfers in de media kloppen (100 tot 150, red.). En inderdaad is er een groep die in een villa verblijft. Maar de meeste broeders vinden dit, ondanks de luxe, niet prettig en kiezen voor een bescheiden pand. Te veel luxe bederft het hart en voor de jihad heb je een gezond en sterk hart nodig.

'Wij zijn verdeeld over meerdere verblijfplaatsen, zitten bij broeders uit andere landen om de integratie te bevorderen. Er zijn Saoediërs, Tunesiërs, broeders uit België, Duitsland, Canadezen, Russen en natuurlijk de Syriërs zelf.'

Hoeveel Nederlanders zijn inmiddels gedood?

'Twee broeders zijn als martelaren gesneuveld, Mourad en Yasin.'

Bij welke slag zijn ze omgekomen?

'Beiden bij een veldslag om een grote legerbasis (Khan Toman in maart, red.). Yasin een paar dagen later dan Mourad. We hebben 27 ondergrondse bunkers vol wapens en munitie als oorlogsbuit genomen. Ze zijn op dezelfde begraafplaats vlak bij onze thuisbasis begraven.'

Hoe bepalen jullie bij welke factie je je aansluit? Zitten jullie bij het radicale Jabhat-al Nusra, dat banden onderhoudt met Al Qaida?

'FSA is vrijwel de enige seculiere democratische strijdgroep. De rest van de Mujahideen in Syrië zijn verspreid over een variatie aan islamitische strijdgroepen. Er is meer keus. Maar al deze verschillende vlaggen zeggen op zich niets. Je kunt ze eerder zien als eenheden die behoren tot één en hetzelfde islamitische leger. Wij zijn niet aangesloten bij Al-Nusra of een andere strijdgroep die als terroristisch is gelabeld. We laten, om veiligheidsredenen, in het midden bij wie we zitten. Het komt overigens geregeld voor dat wij een joint-operatie uitvoeren met FSA, ondanks mogelijke meningsverschillen.

'Het Westen heeft kritiek op islamitische strijdgroepen als Al-Nusra, puur vanwege het feit dat het zijn imperialistische hegemonie in de regio dreigt te verliezen als het huidige systeem wordt vervangen door een islamitisch model. Verbazingwekkend harteloos is het te zien hoe het Westen zich zorgen maakt om de politieke invloed van deze strijdgroepen. De ruim 100 duizend Syrische doden laat hun koud.'

Verbolgen is Abu Fidaa over 'de afwachtende gedooghouding' van de internationale gemeenschap. 'Dat het Westen te laf is om het volk in Syrië te helpen is tot daaraan toe, maar de weg blokkeren voor de moslims die naar Syrië willen vertrekken, is ronduit schandelijk.'

'Blijf weg, jullie liefde doodt ons in Syrië', zei woordvoerder Fahad Almasri van het Vrije Syrische Leger onlangs bij zijn bezoek aan Nederland.

'FSA vraagt meer om versterking in de vorm van wapens en geld (van het Westen) en denkt in materialistische termen, zoals elk seculier verstand. Maar een ervaren mujahid weet dat een toegewijde strijder op het slagveld meer waard is dan wapens of geld. Wat heb je aan wapens zonder soldaten?

'Wij houden onszelf voor de gek als we stellen dat de Syriërs geen manschappen nodig hebben. Bashar krijgt aanhoudende steun van Rusland, China, Iran en Hezbollah. We zien dat hij hierdoor meer grond herovert.

'De moslims die in staat zijn ons te versterken zijn welkom. Wij zijn het bewijs dat je hier als een belangrijke versterking wordt gezien.

'Wij hebben geen respect voor de conformerende lippendienst die bepaalde moslimvertegenwoordigers, die de gang naar Syrië verwerpen, bieden. Die zijn op jacht naar subsidies, schouderklopjes en wereldse goederen. Of ze hebben simpelweg een zwak karakter.'

Zijn jullie spontaan en onvoorbereid vertrokken?

'Het is verplicht voor een moslim om gezond te leven en zich fysiek voor te bereiden. Als moslim weet je dat je veel vijanden hebt, die op elk moment kunnen toeslaan. Als dit gebeurt, dan moeten moslims in staat zijn om zichzelf te verdedigen en de zwakken te beschermen.

'Dit kan elke moslimgemeenschap overkomen, ook in het Westen. Kijk naar de Bosniërs die eeuwenlang in vrede samenleefden met de Serviërs. De vlam kan elk moment in de pan slaan.

'In Nederland krijgt Wilders gewoon een podium in de politieke arena om de meest racistische uitspraken te doen. Wij adviseren moslims om serieus na te denken over emigratie.

'Voor vertrek naar Syrië hebben velen van ons een strategisch en tactisch curriculum gevolgd en getraind. Lessen worden onderling verspreid, maar ook zelfstandig opgezocht op internet. Denk aan de The 48 Laws of Power van Robert Greene (een Amerikaanse bestseller uit 2000 over macht, populair bij rappers en andere sterren als 50 Cent, Jay-Z, Will Smith, red.). Of The 36 Stratagems of War (een Chinees handboek over list en tactiek in politiek en oorlogssituaties, red.).

'Veruit de meeste broeders hebben fysieke trainingen gehad in Nederland. Zo is een hele vriendengroep vertrokken die aan vechttrainingen deed. We motiveerden elkaar om de trainingen serieus te nemen. Sommige broeders gingen lopen voor hun conditie. Groepstrainingen in bossen of de Ardennen deden we niet. Je moet het de veiligheidsdiensten niet te makkelijk maken.'

Wie betaalt de reizen naar Syrië? Hoe komen jullie daar aan geld?

'De kosten voor een vliegticket, hotel en taxi zijn hooguit een paar honderd euro. Verder is het leven hier zeer goedkoop. We krijgen een goed maandelijks bedrag en wanneer je meedoet aan een veldslag, krijg je meestal een deel van de oorlogsbuit.'

Sommige familieleden in Nederland zeggen dat hun jongens naïef waren, alleen humanitaire hulp wilden bieden en er zijn ingeluisd door ronselaars.

'Dat verhaal over ronselen is een sprookje. Wat hebben strijders aan jongemannen die eigenlijk niet willen vechten? Als de jongens geronseld zijn, is dat door het Westen met zijn barbaarse oorlogen in moslimlanden. De beelden die we jarenlang te zien kregen uit Irak en Afghanistan hebben het verlangen naar de jihad in onze harten geplant.'

De bekeerling Jordi uit Delft is teruggekeerd naar Nederland. Uit vrees voor het lekken van strategische informatie zouden de strijdgroepen buitenlanders pas na een jaar laten gaan. De paspoorten zouden worden ingenomen.

'Jordi is een van de broeders die naar Syrië is vertrokken voor vrijwilligerswerk aan de grens. Hij is niet betrokken geweest bij de gewapende strijd. Degenen die hem kennen, weten dat hij hier de persoon niet voor is. En nee, onze paspoorten zijn niet afgepakt.'

Zeggen jullie dat om hem te beschermen voor de AIVD?

'Er zijn ook andere broeders die zich slechts beperken tot vrijwilligerswerk, maar veruit de meesten vind je terug op het slagveld. Het loopt vaak in elkaar over. Als mujahid vecht je niet alleen, je verleent ook humanitaire hulp.

'Het zou hebben gekund dat we Jordi proberen te beschermen voor de AIVD. Maar een echte reden is er niet, want niemand van ons vecht bij een terroristisch gelabelde organisatie.'

Minstens drie jonge Nederlandse vrouwen zijn naar Syrië afgereisd. Wat is hun taak?

'Het zijn echtgenotes van Mujahideen. Ze wonen in normale appartementen, die ze gratis hebben gekregen van de Syriërs. Het Syrische volk is echt gastvrij. Ze hoeven niet te huren. Ze gaan bij andere zusters op bezoek, koken, doen het huishouden. In grote lijnen zoals ze de dag in Nederland doorbrachten. Vrouwen vechten hier niet.'

En die Amerikaanse bekeerlinge dan, Nicole Mansfield, die aan de zijde van de opstandelingen streed en onlangs is gesneuveld in de provincie Idlib?

'Het kan zijn dat er een enkele vrouw mee strijdt. Die zal je vinden bij de FSA. Foto's en video's op internet van vrouwen die vechten zijn meestal slechts show en propaganda.'

Hoe lang zijn jullie van plan te blijven? Tot Assad is verslagen?

'We zijn ons ervan bewust dat na de val van Bashar het pas echt gaat beginnen. De Mujahideen die hun leven opgeofferd hebben, zullen niets anders accepteren dan de sharia. Die zal er ongetwijfeld komen. De moslims hebben vaak genoeg de fout gemaakt dat ze de ene onrechtvaardige tiran hebben vervangen door de andere. Sinds het verzet tegen het kolonialisme maken de moslims deze fout. Dat komt omdat er steeds geregeerd wordt met andere systemen dan die van Allah. Deze gebrekkige menselijke systemen kunnen niet op tegen de sharia. Ze openen de deur voor corrupte en tirannieke regimes. Karzai (president van Afghanistan, red.) heeft het land letterlijk leeggeplunderd.

'Wij weten dat het Westen al zijn geld zal spenderen, elk complot uit de kast zal halen en elk manschap bij elkaar zal trommelen om de moslims en Mujahideen te bestrijden in Syrië die de sharia verkiezen boven de democratie. Dit hebben we gezien in Afghanistan, Jemen, Waziristan, Somalië, Mali. We verwachten dat dit conflict ook naar Syrië zal komen na de val van Bashar.

'Wij weten ook uit de profetische overleveringen dat het centrum van de grote Armageddon, de derde wereldoorlog, in Syrië en de omringende landen zal plaatsvinden. De christenen en Joden zijn hier ook van overtuigd. De zionisten zijn zich al aan het voorbereiden. Het kan niet zo zijn dat wij moslims slapen.

'Wij zien de Arabische Lente als een voorteken van deze grote gebeurtenis. Met als piek de opstand in Syrië.'

Hoe verwerken jullie de gruwelen van het slagveld? Krijgen jullie psychische hulp?

'Het klinkt misschien vreemd, maar ik heb hier nog nooit iemand meegemaakt die het er moeilijk mee had dat hij soldaten van Bashar had gedood of lijken van het leger heeft gezien. Sterker nog, de broeders die de gunst hebben gekregen om een soldaat van Bashar te doden, hebben nu eindelijk rust in hun harten gekregen. Het volk beschermen tegen moorddadige soldaten en onschuldige slachtoffers wreken, schenkt voldoening.

'Moslims die in het Westen machteloos moeten toekijken, hebben psychische bijstand nodig. Wij niet. De jihad in Syrië werkt therapeutisch.

'Wij zijn ook niet bang voor de dood. Integendeel. Je gaat toch een keer dood. Dan zou het geweldig zijn als je, als martelaar, voor een nobel doel sterft.'

Wat als je niet sneuvelt, maar zwaar gewond raakt?

'Er bestaat een speciale smeekbede, waarbij je Allah vraagt om bescherming tegen letsel in de jihad. Zware verwondingen behoren tot de grote opoffering voor de jihad. Je wordt daarvoor beloond. Zo leren wij uit de biografie van de eerste vrome generatie dat Jafar Al-Tayyar, een neef van de Profeet, beloond werd in het paradijs met twee vleugels, omdat hij armen en benen had verloren in een veldslag. Wij weten ook uit de overleveringen dat alle zonden worden gewist bij de eerste druppel bloed die je laat vallen op het slagveld.'

Wat doen jullie in je vrije tijd en missen jullie iets uit Nederland?

'We vechten niet alleen, we doen ook aan Ribaat (grensbewaking). Dat is soms moeilijker dan een veldslag, want je bent dagenlang heel dicht bij de vijand.

'Maar er is ook tijd om te ontspannen. We hebben gezwommen, we sporten, gaan op bezoek bij andere broeders die we uit Nederland kennen. We worden ook geregeld uitgenodigd door de plaatselijke bevolking om te komen eten. We vertellen over Nederland. Leggen uit hoe de moslims als geschoffeerde minderheid leven en zij leven dan met ons mee.

'De Syriërs zijn heel trots op hun keuken. Ze scheppen erover op. Wij pesten ze dan en beweren dat de Marokkaanse keuken veel beter is. We proberen elkaar te weerleggen. Totdat ze ons vragen om het te bewijzen. Dan staan we met een mond vol tanden, want niemand van ons kan Marokkaanse gerechten koken.

'Snoepgoed als drop en een simpel broodje jong belegen kaas, missen we. En een mochaccino ijskoffie van het benzinestation. We zouden een moord kunnen plegen voor een patatje oorlog (ik hoop dat men de dubbele ironie ziet). Maar we missen het eten van onze moeders het meest.'

undefined

Meer over