'Het is hartstikke spannend en zeker levensgevaarlijk'

De oud-bestuurders van het failliete Air Holland staan voor de rechter. Zij hielden de charteraar in de lucht met miljoenen aan drugsgeld....

Van onze verslaggevers Marc van den Eerenbeemt en  Harry van Gelder

Vandaag begint in Rotterdam de rechtszaak tegen de voormalige top vanAir Holland. Ex-topman Cees Van Dormael (52) wordt samen met financieeldirecteur Paul G. verdacht van het aannemen van bijna 6 miljoen euro vaneen Hindoestaans-Surinaamse criminele organisatie. Die zou in totaal 78miljoen euro verdiend hebben aan de handel in cocaïne.

Vier man van deze organisatie staan ook terecht, onder verdenking vanhet lidmaatschap van een criminele organisatie, heling en het witwassen vandrugsgelden. De vermoedelijke leider van het drugssyndicaat Iwan G. zitvast in Brazilië. Hij werd aangehouden met een grote partij xtc-pillen.Zijn broer Piet werd ingerekend bij een zeecontainer met botervis uitSuriname, waarin 35 kilo cocaïne verstopt zat.

Van Dormael schuift de schuld richting de financiële directeur Paul G.'Paul verzekerde keer op keer dat het goed was. Het was volgens hem geencrimineel geld. Geen vrouwen, wapens of drugs.'

Charteraar Air Holland zat in 2001 in grote financiële nood. Brandstof,verzekeringen en havengelden werden pas op het allerlaatste moment betaald.'Dan stond er een vliegtuig klaar om te tanken en moest er geld wordenovergemaakt, maar dat hadden we niet. De druk was vreselijk groot' , zeiVan Dormael in 2005.

Het geld dat hij zelf had geïnvesteerd, afkomstig uit familiekapitaalen de verkoopopbrengst van zijn huis, was toen al verdampt. In 2001 dreigdede vliegtuigmaatschappij voor de derde keer failliet te gaan. Van Dormaelliep tevergeefs de deur plat bij geldschieters. Toen hij de wanhoop nabijwas, meldde zich een groep Surinamers die in ruil voor 25 procent van deaandelen miljoenen euro's in het bedrijf wilde stoppen.

In het strafdossier is te lezen dat Paul G. daarna steeds meerfinanciële klussen voor de Surinamers doet. Regelmatig reist hij met(zwart) geld van de Surinamers naar Londen en Luxemburg. In Londen brengthij de bedragen, soms verstopt in boodschappentassen van Albert Heijn, naarde Japanse diplomaat Kentaro M., die het witwast bij geldwisselkantoor TTTMoneycorp.

In Luxemburg wordt het geld geregeld overhandigd in de parkeergarage vanhotel Le Royal, om via een storting bij de Investment Bank Luxemburguiteindelijk bij de gerenommeerde Banque de Luxembourg terecht te komen.Daarvandaan worden de miljoenen teruggesluisd naar Air Holland.

In een door Justitie gevonden email schrijft Paul G. aan Cees vanDormael. 'Ik ben de architect en link naar de Rotterdamse snuiflijn.' Ookheeft hij het over 'tassen met geld' en schrijft: 'Het is hartstikkespannend allemaal, zeker ook levensgevaarlijk: Engeland, Luxemburg, Piet,Iwan.'

Volgens Van Dormael was de mail een grap. 'Toen de nieuwe Surinaamserelatie die op Paramaribo wilde gaan vliegen aan tafel verscheen, zeidenwe binnen Air Holland gekscherend: we gaan een snuiflijn beginnen.'

Air Holland redt het uiteindelijk niet. Begin 2004 gaat het bedrijf echtfailliet en laat een schuld van 33 miljoen euro achter. De curator steltvast dat directeur Van Dormael 'in hoge mate tekort is geschoten in deformele bedrijfsvoering'.

Van Dormael is net als Paul G. overtuigd van zijn onschuld. Maar of hijuit de cel zal blijven, weet hij niet. 'We konden niet kiezen welkefinancier we de leukste vonden. Toen Paul met die mensen aankwam had ikintuïtief veel vraagtekens. Ik heb het nog gevraagd en Paul zei: het isoké. Toen heb ik het losgelaten.'

Meer over