Het bloembollengebied is groter dan ooit

Geen Hollandser waar dan de bloembol. Hij komt tegenwoordig vaker uit Noord- dan uit Zuid-Holland.

Wilco van der Hulst (36) teelt 140 hectare bollen. Daarvan ligt 90 hectare aaneengesloten rond de kwekerij in 't Zand in het noorden van de provincie Noord-Holland. Verder heeft hij nog 50 hectare in Friesland, Drenthe en de Noordoost-Polder waar uitsluitend lelies staan. 'Ik wil niet klagen. Het gaat redelijk goed. Maar het komt niet vanzelf. Er is wel inspanning nodig. En het is natuurlijk enorm kapitaalintensief. Vroeger kon je met 2 of 3 hectare en een paar gaasbakken je brood verdienen. Dat gaat niet meer.'

De bloembollenteelt groeit snel. De bloembol is het symbool van Holland met een exportwaarde van bijna 1 miljard euro. Volgens dinsdag gepubliceerde cijfers van het CBS is er de laatste 35 jaar meer dan 12 duizend hectare nieuw bloembollenland in Nederland bijgekomen. Daardoor staat er nu 25 duizend hectare bollen in Nederland - het grootste areaal ooit. Bijna al die uitbreiding is tot stand gekomen buiten de traditionele bollenstreek rond Lisse en Hillegom in het noorden van Zuid-Holland. In deze bij toeristen zo bekende streek met Keukenhof als grote trekpleister nam het areaal sinds 1980 juist af met 240 hectare - een tiende van de totale omvang.

Verdubbeld areaal

Daar is de beschikbare grond duur en beperkt. Wie wil groeien moet ergens anders in Nederland kijken, zoals in Noord-Holland. Hier ligt inmiddels het grootste aangesloten bloembollengebied van de wereld die 'de Zuid' zoals het traditionele bollengebied wordt genoemd, ver heeft overtroffen.

Van der Hulst heeft het areaal de afgelopen tien jaar verdubbeld. Onlangs is hij voorgedragen als agrarisch topondernemer 2016. Deze nominatie heeft hij te danken aan de innovaties. Zo ontwikkelt hij steeds nieuwe soorten, omdat veel oude soorten uiteindelijk genetisch niet meer zo goed zijn. En heel bijzonder: hij werkt heel nauw samen met een grote groenteteler. 'Samen met het tuinbouwbedrijf Pater Broersen B.V. in Waarland is een geïntegreerd teeltplan opgesteld. Door de teelt van bollen af te wisselen met die van sla, spitskool en boerenkool is de ziektedruk verminderd en zijn ook minder bestrijdingsmiddelen nodig.' Ook kunnen op die manier ruimere vruchtwisselschema's worden gerealiseerd. 'Voorheen teelden we wel eens tulpen in een rotatie van 1 op 3 - eens in de drie jaar op hetzelfde stuk land - dit is tegenwoordig gemiddeld bijna 1 op 5. Een teelt die aan het schema is toegevoegd, is die van tagetes (Afrikaantjes). Zo komen we tot een biologische bestrijding van wortellesie-aaltjes.' Hij heeft door koop en verkoop van land nu ook een aaneengesloten stuk grond, wat veel goedkoper is om te beregenen en te bemesten.

Wie wil groeien moet uitwijken naar gebieden waar meer ruimte is. Daarnaast moet een bedrijf diversificeren. Van der Hulst is zowel gespecialiseerd in de teelt van droge bollen voor parken, landschappen en perken die met name naar de VS worden geëxporteerd als snijbloemen die via de winkels en markten in de VS, het Midden-Oosten en Azië worden afgezet. 'Daarbij doet met name de tulp het heel goed', zegt hij. Voor de Amerikaanse markt moeten de droge bollen op geestgronden worden geteeld, omdat ze schoon moeten worden opgeleverd. Dat lukt niet op de kleigronden waar nu de grootste hoeveelheid tulpen staan.

Herstelde markt

Behalve tulpen en lelies teelt Verhulst ook narcissen en krokussen. Geen hyacinten, 'want daar krijg je jeuk van', grapt hij. De komende jaren wil hij zijn bedrijf optimaliseren. De bloembollenteelt kent ook de varkenscyclus. Tien jaar geleden kelderen de prijzen doordat veel nieuw areaal werd toegevoegd met name door het zogenoemde scheuren van grasland. Maar inmiddels heeft de markt zich weer hersteld.

Siem Broersen, makelaar en taxateur in bollenland in het gebied rond 't Zand en de Zijpe, wil niet zeggen dat de zaken weer uitstekend gaan. 'Redelijk goed', relativeert ook hij. Een hectare goede bollengrond rond het dorp Breezand doet nu 115 duizend euro. Op de kleigronden verderop in de polder wordt voor een hectare bollenland tussen de 70 en 90 duizend euro betaald. Niet alle soorten doen het even goed. Het areaal narcissen is dit jaar afgenomen. Datzelfde geldt voor hyacinten, die alleen op geestgronden kunnen worden geteeld. De markt voor lelies is stabiel. 'De tulp is hot', aldus Broersen.

Meer over