Het Binnenhof: 5 november

Uw politieke nieuwsbrief

Robert Giebels
null Beeld ANP/de Volkskrant
Beeld ANP/de Volkskrant

Goedemiddag. Intens doorvoelde vreugde bij de VVD, want op meer dan de helft van de Nederlandse snelwegen mogen ze 130 kilometer per uur rijden - bijkans een mensenrecht voor de liberalen. In de plenaire zaal intussen, botste vandaag dezelfde VVD met de SP over de zorg - wellevendheid is tussen die twee ver te zoeken. Tegelijk schreef VVD'er Wiebes een brief en zette de directeur van de Koninklijke Nederlandse Munt aan de dijk.

Dit en andere prangende zaken in uw politieke dagkoersen van donderdag.

null Beeld de Volkskrant
Beeld de Volkskrant

GESPREK VAN DE DAG
Het eerlijkheidsgevoel

Het was in het eerste jaar van Rutte I, toen de VVD nog met CDA en PVV regeerde. Het besturen viel de coalitie zwaar, herinnert zich Volkskrantverslaggever Raoul du Pré. Stijgende zorgpremies, verhoging van de btw, aanhoudende problemen met de euro, nóg meer bezuinigingen op het leger: het leek wel of iedereen boos was op het kabinet.

Maar toen was daar dan toch verkeersminister Schultz met de aankondiging dat het nou echt ging gebeuren: 130 op de snelweg! Eindelijk gewoon een keer wat waardering oogsten vanuit het land. Charlie Aptroot, toen nog VVD-Kamerlid, verscheen dolgelukkig op tv. 'Eindelijk niet meer 120 of die gek lage 100. Het gaat ook om het eerlijkheidsgevoel: als mensen zo'n mooie brede snelweg zien, waarom moet je ze dan altijd maar betuttelen en beperken? Dit is echt iets waar de bevolking achter staat.'

De rauwe werkelijkheid drong zich snel daarna op. Overal doemden opeens bezwaren op: fijnstofnormen, onveilige verkeerssituaties, klagende omwonenden. Het resultaat: op slechts de helft van het asfalt werd 130 de norm, en dan nog vooral buiten de drukbereden wegen in de Randstad. En tot overmaat van ramp voor Schultz begon het gemor daarna pas echt: snelwegen waar je soms een stukje 130 mag maar even verderop weer 120 of 100 zorgen niet voor eerlijkheidsgevoelens maar vooral voor verwarring en bekeuringen.

Vandaar de opluchting die zich vandaag opnieuw meester maakte van de VVD-fractie toen Schultz verlossing beloofde: er komen 19 snelle trajecten bij. Dat is mogelijk omdat het kabinet nieuwe stikstofnormen hanteert, die meer ruimte geven voor economische ontwikkeling in de omgeving van natuurgebieden. Milieudefensie is zeer bezorgd, maar Aptroots opvolger Barbara Visser vierde op Twitter 'een mooi begin van de dag' Nu alleen die 'landingsbaan' tussen Amsterdam en Utrecht nog, want daar brandt Schultz haar vingers ook nu nog niet aan.

DEBAT VAN DE DAG
Botsende wereldbeelden

Wie wereldbeelden wil zien botsen, zo adviseert Volkskrantverslagger Gijs Herderscheê, aanschouwt het debat in de Tweede Kamer over de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. SP en PVV keren zich ongelimiteerd tegen het beleid. Het is niet goed en het deugt niet.

De SP pleit voor een nationaal ziekenfonds en keert zich tegen de bezuinigingen op de thuiszorg en wijkverpleging. Net zoals de PVV beroept Henk van Gerven (SP) zich op opiniepeilingen waaruit zou blijken dat 85 procent van de Nederlanders zo'n ziekenfonds wil. Hij fulmineert tegen 'de elite' en de maatpakken die nu als enigen zouden profiteren van het huidige systeem. De PVV ageert tegen de zorg die asielzoekers en erkende vluchtelingen gratis krijgen, terwijl Nederlanders premie, eigen bijdrages en een eigen risico moeten betalen.

Minister Edith Schippers (VVD) en haar staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) staan uiteraard pal voor hun beleid, gesteund door de coalitiepartijen en het gros van fracties in de Kamer. Afgezien van SP en PVV dan. Schippers begint haar verdediging van de begroting jaarlijks met een college over de zegeningen van de zorgverzekering.

Het echte debat over de botsende wereldbeelden voltrekt zich tussen de fracties, vooral van VVD en SP. De VVD verwijt Van Gerven selectief winkelen in de CPB-doorrekening als hij de zegeningen van het ziekenfonds breed uitmeet. Dat kan duizenden banen kosten volgens het CPB. 'Dat is gewoon een stelling, maar het is niet bewezen', werpt SP'er Van Gerven tegen. 'Uw voorstel is bagger, zegt Sjoerd Potters (VVD), ook omdat de SP de pgb's waarmee 140 duizend hulpbehoevenden nu zelf hun zorg regelen, wil afschaffen. Met een weinig fijnzinnige tweet maakt Potters zijn punt.

PRIMEUR VAN DE DAG
Kamerlid overtuigt Kamerlid

Debatteren in de Tweede Kamer is meestal een preek afsteken voor eigen parochie, niet gericht op overtuigen. Zelden wordt echt geluisterd, laat staan dat iemand zich laat overtuigen. De uitzondering bevestigt die regel. Roos Vermeij (PvdA) heeft zich laten overtuigen door Henk Krol (50Plus). 'Ik zeg het maar eerlijk', zegt Vermeij. Krol vraagt al jaren aandacht voor werkloosheid onder 50-plussers. Samen pleiten Krol en Vermeij nu voor 'een boegbeeld, een ambassadeur' om de negatieve beeldvorming rond oudere werkzoekenden te verdrijven.

WAT WE LAZEN
Chili nekt Koninklijke Munt

'Moeten we deze faciliteit niet gewoon afstoten?' Het is niet de minste vraag van de minste politicus: staatssecretaris Wiebes van Financiën wil van zijn ambtenaren weten of de Koninklijke Nederlandse Munt niet beter zelfstandig verder door het leven kan. De muntenslager uit 1807 stapelt immers verlies op verlies en dat komt op het bordje van het ministerie van Financiën. Dat departement is 100 procent aandeelhouder.

Verslaggever Frank Hendrickx onthulde donderdag de problemen en het daaruit voortvloeiende congé dat muntmeester Maarten Brouwer van Wiebes kreeg. De staatssecretaris bevestigde dat in deze Kamerbrief. De topmensen van de staatsdeelneming maakten fouten die private ondernemingen acuut hadden doen omvallen.

Klapper is de supermegaorder uit Chili: of de Munt in Utrecht 850 miljoen Chileense peso-muntstukken wilde slaan? Doen we, zeiden de Nederlanders, waarbij ze de Chileense concurrentie het nakijken gaven. Maar die sloeg genadeloos terug en strafte het amateurisme van de Koninklijke Munt af op een manier die schreeuwt om verfilming. Hoe? Lees het hier (+).

De Nederlandse staat heeft bijna dertig staatsdeelnemingen. Dit zijn ze. De Munt is bepaald niet de eerste waar iets zodanig mis is, dat de vraag van Wiebes opkomt of we de toko niet beter kunnen sluiten. Tijd voor Kamer en kabinet om ze allemaal die vraag te stellen.

Foute Chileense 50 peso-munt waarvan er duizenden zijn geslagen. Waar Chile had moeten staan, staat Chiie. Beeld ANP/AFP
Foute Chileense 50 peso-munt waarvan er duizenden zijn geslagen. Waar Chile had moeten staan, staat Chiie.Beeld ANP/AFP

OOK DAT NOG

Humor van Hennis
Minister Hennis van Defensie heeft een grapje gemaakt, signaleert VVD-partijgenoot Han ten Broeke.

Kuiken nummer twee
Attje Kuiken is donderdagmiddag door de PvdA-fractie ingehuldigd als nieuwe vicefractievoorzitter. Het komt niet geheel als verrassing. De politieke leiding had haar aangewezen én de fractie aangegeven dat andere kandidaten niet gewenst waren.

PvdA-fractie weer compleet
Harm Brouwer is vandaag toegetreden tot de fractie der sociaal-democraten. De energieke Drentenaar valt in voor de zwangere Manon Fokke.

Drie jaar Rutte Twee
Feest in de Trêveszaal morgen als de Ministerraad begint: het Tweede Kabinet Rutte bestaat vandaag precies drie jaar. Gefeliciteerd. Drie van de functionarissen op onderstaande groepsfoto hebben inmiddels ander werk gevonden. En intussen wijzigde Lilliane Ploumen haar kapsel, is Plasterk het lachen vergaan en zijn de ogen van Jeroen Dijsselbloem geopend.

Rutte II treedt aan op 5 november 2012. Beeld ANP/de Volkskrant
Rutte II treedt aan op 5 november 2012.Beeld ANP/de Volkskrant
Meer over