Het Binnenhof: 19 december

Uw politieke nieuwsbrief

null Beeld ANP/de Volkskrant
Beeld ANP/de Volkskrant

Goedemiddag,

De leden van GroenLinks bezorgden premier Rutte een onverwacht geschenk. Doordat zij hun fracties in Tweede en Eerste Kamer opdroegen vóór Ruttes geitenpaadje te stemmen, zwenkt opeens het zoeklicht van enkele CDA-senatoren naar fracties in de Eerste Kamer die uit minstens twee leden bestaan. Zoals die van de ChristenUnie.

Verder in deze Dagkoersen: een nieuw initiatief van D66-Kamerlid Pia Dijkstra, ditmaal omtrent het beëindigen van voltooid geacht leven.

Wilt u deze nieuwsbrief per mail ontvangen? Regel het eenvoudig via volkskrant.nl/dagkoersen.

null Beeld de Volkskrant
Beeld de Volkskrant

GESPREK VAN DE DAG
Segers' sleutel

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt het 'twijfelachtig', maar mogelijk besluit zijn fractie morgen toch in te stemmen met de constructie die premier Rutte heeft bedacht om tegelijk 'het gevaar Poetin af te wenden' en 'recht te doen aan de 2,5 miljoen nee-stemmers' bij het Oekraïnereferendum in april. Met de drie senaatszetels van de ChristenUnie heeft Rutte een meerderheid in de Eerste Kamer voor wat hij 'mijn geitenpaadje' heeft gedoopt.

Vorige week was dat nog allemaal afhankelijk van een stuk of zes eurofiele CDA-senatoren. Die zouden dan anders gaan stemmen dan hun partijleider, Sybrand Buma. Maar zaterdag waren daar opeens duizenden leden van GroenLinks, bijeen in de Utrechtse Werkspoorkathedraal voor het grootste verkiezingscongres ooit van deze partij.

Anders dan hun twee keer vier vertegenwoordigers in Tweede en Eerste Kamer, gaan de leden van GroenLinks wel akkoord met de 'juridisch bindende interpretatie van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne'. Dat is de officiële benaming voor de oplossing van Rutte: op d'een of d'andere manier vastleggen dat het handelsverdrag van de EU met Oekraïne op geen enkele wijze impliceert dat het land nu of straks lid kan worden van de EU.

Bij GroenLinks blijken de politici de stemkastjes van de leden, precies zoals GeenPeil wil. Want hoewel oneens met hun leden gaan de Tweede - en Eerste Kamerfractie voor de Wet inwerkingtreding associatieakkoord EU en Oekraïne stemmen. En dat is dan weer exact het tegenovergestelde van wat GeenPeil wil.

Met de vier GroenLinks-stemmen erbij in de Eerste Kamer heeft Rutte nog twee senatoren nodig. Morgen hebben ze het er bij de ChristenUnie over. Vallen die drie zetels toch niet aan Rutte toe, dan kunnen de Partij voor de Dieren, 50Plus en SGP - allen twee zetels - nog een momentum voor zichzelf creëren. De PvdD en SGP hebben de deur al dichtgegooid. Blijft over 50Plus. Kan de sluwe Jan Nagel de verleiding weerstaan met zijn partij een dag het middelpunt te zijn?

Gert-Jan Segers. Beeld anp
Gert-Jan Segers.Beeld anp

INITIATIEF VAN DE DAG
Dijkstra's voltooid leven-wet

D66-Kamerlid Pia Dijkstra zag niet lang geleden een zeer royale meerderheid in de Tweede Kamer die voor een regeling is bij voltooid geacht leven. Alleen: daar bleef het bij. Nu vat Dijkstra de koe bij de horens en dient een initiatiefwetsvoorstel in om een en ander te regelen. Helemaal kapitaliseren op die eerdere meerderheid doet D66 niet, want Dijkstra heeft een leeftijdsgrens van 75 jaar ingebouwd. En die grens blijkt ook in het voor-kamp niet onomstreden.

Het is het jaar van Dijkstra. Eerder kreeg ze de hele samenleving aan de praat met haar initiatief over orgaandonatie. Moet iedereen automatisch donor worden, tenzij hij of zij aangeeft dat niet te willen? Of blijft het bij het oude: geen orgaandonor, tenzij je zelf aangeeft dat wel te willen zijn? De Tweede Kamer ging al om, de Eerste Kamer begint deze winter aan het debat.

Tegelijk werkte de zorgspecialist van D66 aan een initiatief om de regels voor hulp bij het sterven te verruimen. Onverwacht kreeg ze een paar maanden geleden principiële steun van het kabinet: wie niet ongeneeslijk ziek is, maar wel klaar met het leven, moet een beroep kunnen doen op stervenshulp. De christelijke partijen zijn tegen, net als de flanken SP en PVV. VVD, PvdA, D66, GroenLinks en 50Plus zijn voor.

Haar plan is grofweg hetzelfde als het kabinetsvoorstel, op één nogal concreet punt na: alleen mensen ouder dan 75 jaar kunnen een beroep doen op stervenshulp bij een door hen voltooid geacht leven. Wie jonger is dan 75 heeft volgens Dijkstra nog niet de levenservaring om te bepalen of dat leven voltooid is.

PvdA en VVD, normaal gesproken Dijkstra's bondgenoten, vinden een leeftijdsgrens niet per definitie een goed idee. 'Iedereen die wilsbekwaam is' is een norm die de VVD liever hanteert. De PvdA heeft nog wat bedenktijd nodig.

Doordat Dijkstra een initiatiefwet indient, hoopt ze het formatiespel te omzeilen. Partijen zouden het onderwerp bij formatieonderhandelingen kunnen uitruilen. Dan wordt het na 15 maart wellicht deel van een regeerakkoord waar een Kamermeerderheid met handen en voeten aan gebonden is.

Dat het initiatief nu vanuit de Kamer komt, haalt misschien iets van de spanning van het debat, denkt Dijkstra. 'Dan kunnen Kamerleden in overeenstemming met hun eigen geweten stemmen.'

Pia Dijkstra. Beeld anp
Pia Dijkstra.Beeld anp

VERDEDIGING VAN DE DAG
Asscher rekent op steun

Nee nee nee, de participatieverklaring is helemaal niet nutteloos, vindt de bedenker ervan, minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher, tevens lijsttrekker van de PvdA. Kamerleden van VVD tot SP, VluchtelingenWerk en twee adviesraden van de regering zien weinig toegevoegde waarde in de verklaring, zo signaleert de Volkskrant vandaag.

De participatieverklaring is Asschers kindje. Een migrant die van buiten de Europese Unie in een gemeente komt wonen, zou verplicht moeten worden de verklaring in het eerste jaar te ondertekenen. Daarmee 'kan de inburgeringsplichtige kenbaar maken dat hij graag wil deelnemen aan de Nederlandse samenleving en dat hij op de hoogte is van de rechten en plichten', is de gedachte.

Iedereen die Nederlandse waarden belangrijk vindt voor de integratie van migranten, zal 'zijn' participatieverklaring steunen, is nu de reactie van de bewindsman. 'Ik heb alle vertrouwen dat de wet steun krijgt van al die politieke partijen die hechten aan het belang van Nederlandse waarden in de integratie, zoals vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om wel of niet te geloven en gelijke rechten voor mannen, vrouwen, homo's en hetero's.'

undefined

Lodewijk Asscher. Beeld anp
Lodewijk Asscher.Beeld anp

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Onze politieke redactie neemt u elke middag rond 17.00 uur mee naar het Binnenhof. De Haagse vierkante kilometer is een snelkookpan waarin een tweet in de ochtend kan uitgroeien tot een Kamerdebat in de middag en een crisis in de avond. U leest het in Dagkoersen.

Wilt u deze nieuwsbrief per mail ontvangen? Meld u hier aan: volkskrant.nl/dagkoersen. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl.

Meer over