Het begin van een indrukwekkende dienst

Goethe ziet paus Pius VI.

Archiefbeeld van het interieur van de beroemde kerk Santa Maria del Fiore, Florence. Beeld anp
Archiefbeeld van het interieur van de beroemde kerk Santa Maria del Fiore, Florence.Beeld anp

Rome, 3 november 1786

De dienst was aangevangen, paus en kardinalen reeds in de kerk aanwezig. De Heilige Vader, een man met een zeer knap en waardig voorkomen, kardinalen van uiteenlopende leeftijd en beschaving.

Mij overviel het wonderbare verlangen dat het Hoofd van de Kerk zijn gulden mond zou opendoen en, in extase over het onuitspreekbare heil der zalige zielen sprekend, ons eveneens in extase zou brengen. Maar toen ik hem voor het altaar alleen op en neer zag lopen, waarbij hij zich nu eens naar deze, dan weer naar gene zijde richtte en als een doodgewone pastoor gebaarde en mummelde, toen roerde zich in mij de protestantse erfzonde en kon me het bekende en gewone misoffer geenszins bekoren.

Christus heeft reeds als knaap door mondelinge uitlegging van de Schrift, en ook in zijn jongelingsjaren, zeker niet zwijgend geleerd en gewerkt, want hij voerde graag het woord, puntig en goed, zoals we van de Evangeliën weten. Wat zou hij zeggen, bedacht ik, als hij hier binnenkwam en zijn evenbeeld op aarde neuriënd en heen en weer waggelend aantrof? Het gezegde venio iterum crucifigi! ('ik kom om me weer te laten kruisigen', red.) schoot mij te binnen en ik trok mijn metgezel aan zijn jas om naar buiten te gaan en de overwelfde en beschilderde zalen te bekijken.

Hier stuitten wij op een hoop mensen die aandachtig de heerlijke schilderijen beschouwden .

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Uit Italiaanse reis; vertaling Wilfred Oranje. Uitgeverij Boom, 1999.

Meer over