Heroverweging na bekijken dossiers

Het lot van de hongerstakende witte illegalen uit de Haagse Agneskerk leek bezegeld. Staatssecretaris Cohen van Justitie had hun dossiers nog eens bekeken....

Maar de 119 andere hongerstakers waren niet tevreden, net als hun sympathisanten zoals de vakbeweging en het actiecomité. Het hadden er meer moeten zijn.

In Amsterdam gingen Turkse vrouwen in hongerstaking. Ook zij wilden een permanente verblijfstatus. De Amsterdamse burgemeester Patijn richtte een commissie op met zijn collega's uit Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Die zou Cohen moeten adviseren over in hoeverre de witte illegalen die buiten de verblijfsregeling vallen, al waren ingeburgerd.

De PvdA ziet hierin een opening. Als de burgemeesters concluderen dat de witte-illegalenregeling te hard is, zou Cohen de mogelijkheid hebben om voorstellen te doen het beleid in die gevallen te versoepelen.

Het beleid is dat illegalen die in het verleden, mét een sofinummer, zes jaar achtereen 200 dagen per jaar wit hebben gewerkt alsnog een legale status verwerven. Mensen die dat niet kunnen aantonen, moeten terug naar het land van herkomst. Schrijnende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat Cohen persoonlijk alsnog een vergunning verstrekt. Dit wordt zijn discretionaire bevoegdheid genoemd.

De illegalen worden verder in het nauw gedreven door de Koppelingswet. Dat is de wet die bestanden van allerlei instanties aan elkaar koppelt. Het sluit illegalen uit van sociale voorzieningen. Voor zaken als dringende medische bijstand worden in de praktijk doorgaans uitzonderingen gemaakt.

Meer over