Herintreding in onderwijs dreigt te falen

Het plan van staatssecretaris Adelmund van Onderwijs om duizenden herintreedsters voor de klas te krijgen, dreigt te mislukken. Van de 17 duizend vrouwen die zich aanvankelijk meldden, waren er eind vorig jaar 36 geplaatst....

Met 91 ex-docenten is een contract gesloten om binnenkort aan de slag te gaan. Nog eens 1384 herintreedsters zijn na de intake-gesprekken beschikbaar voor een baan. Dat blijkt uit het voortgangsrapport van de actie 'Weer terug voor de klas', waarover het kabinet zich volgende week vrijdag buigt.

De tegenvallende resultaten van de actie kunnen de geplande klassenverkleining in gevaar brengen. Voor die operatie zijn de komende drie jaar 8100 extra leerkrachten nodig. Bovendien zijn ook tweeduizend extra docenten nodig vanwege de vergrijzing. De interesse van studenten voor de pabo's trekt aan, maar zij zijn pas over vier jaar beschikbaar.

In september vorig jaar bleek dat 17 duizend oud-leerkrachten hadden gereageerd op een schriftelijke oproep van de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Netelenbos. Van die groep wilden ruim tienduizend personen bemiddeld worden door een speciaal hiervoor opgericht bureau, bestaande uit ABP/USZO en Manpower Consultancy. Van de tienduizend bleek de helft direct beschikbaar, de andere helft op langere termijn.

Uit de rapportage van Adelmund blijkt nu dat van de vijfduizend mensen die direct aan de slag wilden, er 2300 de eerste reeks voorlichtingsbijeenkomsten hebben bijgewoond. Van hen maakten 1700 oud-leerkrachten een afspraak voor een intake-gesprek.

Uiteindelijk is met 1384 oud-docenten een gesprek gevoerd. Van hen is 75 procent direct beschikbaar voor een (deeltijd)baan, hoewel eenderde eerst een opfriscursus moet volgen.

Staatssecretaris Adelmund heeft 20 miljoen gulden uitgetrokken voor de arbeidsbemiddeling van herintreedsters gedurende drie jaar. Ze zei naar aanleiding van de 17 duizend aanmeldingen in september vorig jaar: 'Het is een rib uit mijn lijf. Maar ik verwacht dat het resultaat oplevert.'

Voor de kinderopvang van de herintreedsters stelde zij 5 miljoen gulden extra beschikbaar. Ook in de recent afgesloten onderwijs-CAO is daarvoor extra geld uitgetrokken.

Volgende maand wordt de tweede serie voorlichtingsavonden gehouden. Dan moet blijken hoe serieus de aanmelding was van de vijfduizend herintreders die zeiden 'op termijn' beschikbaar te zijn voor het onderwijs. Het ligt niet voor de hand dat er veel meer overblijvers zullen zijn dan in de eerste groep, die zei binnen een jaar aan de slag te willen gaan.

Meer over