Herfkens dreigt met intrekken steun aan drie VN-organisaties

Minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking dreigt de financiële steun aan drie organisaties van de Verenigde Naties in te trekken. Herfkens vindt dat de FAO (voedselorganisatie), Unesco (kinderfonds) en UNDP (ontwikkelingshulp) niet effectief genoeg zijn....

De oorzaken voor het slecht functioneren van de organisaties liggen volgens Herfkens in het beleid van de lidstaten, het te ruime mandaat van de organisaties, tekortschietend management en gebrek aan samenwerking.

Nederland zal zich in de bestuursorganen van de organisaties onder meer inzetten voor concentratie van activiteiten in een beperkt aantal derdewereldlanden, voor onderlinge samenwerking tussen VN-organisaties en voor samenwerking tussen de VN en de Wereldbank.

Dit kan, als er geen verbeteringen optreden, in de toekomst betekenen dat deze organisaties minder fondsen vanuit Nederland krijgen, scrijft Herfkens.

Zij benadrukt dat de VN-instellingen van groot belang zijn voor ontwikkelingssamenwerking, zowel als forum voor overleg als voor de uitvoering van ontwikkelingsactiviteiten. Ze zijn potentieel effectiever dan bilaterale kanalen.

Uitschieters in positieve zin in de VN zijn volgens Herfkens: Unicef, Unfpa, Unaids, Uncdf en WHO.

De minister wil deze organisaties ruimhartiger steunen.

Meer over