Herero-volk zoekt compensatie voor uitroeiing

Historici beschouwen het uitroeien van het Herero-volk in de toenmalige Duitse kolonie Namibils volkenmoord. Nabestaanden eisen compensatie...

Duitse koloniale troepen onder luitenant-generaal Lothar von Trotha joegen begin vorige eeuw ruim 65 duizend van de 80 duizenden Herero's over de kling tijdenseen campagne die door sommige nabestaanden wordt beschouwd als een voorloper van de jodenvernietiging tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vertegenwoordigers van dit half-nomadische volk van veehouders spanden drie jaar geleden een rechtszaak aan tegen Duitsland en een aantal rijke bedrijven om net zoals de joodse slachtoffers compensatie te krijgen.

De aanklacht behelst het in slavernij brengen en daarna afslachten van het Herero-volk tussen 1904 en 1907. Ter compensatie wordt bijna 4 miljard euro get.

De Herero's trachten dit jaar extra druk uit te oefenen omdat de slachtpartijen honderd jaar geleden plaatsvonden. Dat is echter te lang geleden om een civiele procedure te beginnen in Duitsland. De zaak in de VS maakt weinig kans omdat internationale verdragen over genocide pas tientallen jaren na 1904 tot stand zijn gekomen.

'De wonden uit het verleden moeten worden genezen. Onze claim voor compensatie moet slechts worden gezien als een poging onze waardigheid terug te winnen om terug te krijgen wat ons ten onrechte is ontnomen', zegt het Herero-opperhoofd Kuaima Ruruako.

Duitsland dat Namibie meeste ontwikkelingshulp geeft heeft diepe spijt betuigd over het afslachten van duizenden Herero's. Maar Berlijn sluit het betalen van compensatie uit en weigert een formele verontschuldiging aan te bieden.

In 1998 verklaarde de toenmalige Duitse president Roman Herzog dat het afslachten van het Herero-volk 'een donker hoofdstuk in de onderlinge betrekkingen was'. Herzog zei echter ook dat compensatie uitgesloten is.

De Namibische minister van Justitie Veuii Rukoro noemde die redenering 'een belediging van het collectieve verstand der mensheid, maar ook een schandalige racistische verklaring', gelet op de compensatie die wel aan het joodse volk is uitgekeerd.

Duitsland bezette Namibin 1884 en moedigde emigratie van Duitse boeren aan. Deze gingen hevig te keer tegen de lokale bevolking: er werd gemoord, verkracht en geroofd. Toen de Herero's op 12 januari 1904 onder hun leider Samuel Maharero in opstand kwamen tegen de kolonisten, greep keizer Wilhelm II hard in, met een ongekende slachtpartij als resultaat.

Er wonen nog enkele duizenden nabestaanden van de Herero's in buurland Botswana. Zij komen dit weekeinde bijeen om hun voorouders te gedenken.

Meer over