Hennis: openheid NAVO-financiën prioriteit

Voor minister Jeanine Hennis van Defensie is het 'een prioriteit voor het kabinet' om de NAVO te bewegen tot openheid over zijn financiën. Ook uit België klinken zulke geluiden. De grootste partij, de N-VA, wil een onderzoek naar de bestedingen van de NAVO.

DEN HAAG - Aanleiding vormen de bevindingen van de Algemene Rekenkamer in Nederland. Die meldde dinsdag in de Volkskrant dat het volstrekt onduidelijk is wat er gebeurt met de miljarden aan belastinggeld die de 28 lidstaten aan het militaire bondgenootschap uitgeven.


'Nederland pleit al heel lang voor meer transparantie bij de NAVO en ik maak mij hier sterk voor bij NAVO-bijeenkomsten', zei Hennis na afloop van een debat met de Tweede Kamer.


De Kamer wilde van de bewindsvrouw weten of ze de zorgen van de controleur van de rijksfinanciën deelt. 'De NAVO zet stappen. Gaat dat snel genoeg? Nee. Maar er is volstrekt geen sprake van groot financieel wanbeheer.'


Hennis zei dat ze het eerste resultaat van haar aandringen op transparantie over de financiën heeft geïncasseerd. 'De NAVO gaat in juli voor het eerst een controlerapport publiceren over niet-militaire bestedingen. Secretaris-generaal Rasmussen (de uittredende NAVO-baas, red.) heeft ons dus onze zin gegeven.'


Niet alles kan openbaar, stelt Hennis. 'De vijand luistert nu eenmaal altijd mee. Maar de mate van transparantie die de Rekenkamer bepleit, is zeker mogelijk. We staan daarin niet alleen. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Canada, Noorwegen en Frankrijk pleiten samen met de Verenigde Staten voor meer transparantie.'


Maar besluiten, ook over de mate van openheid over de eigen financiën, moeten de 28 NAVO-landen lidstaten unaniem nemen. 'Het is moeilijk om zoiets in een hoog tempo te doen. Ik ga geen namen noemen van landen die dwarsliggen. Ik wil de 'blame game' vermijden. Maar het is duidelijk dat dit een kwestie van lange adem is.'


De grootste politieke partij in België, de N-VA, wil naar aanleiding van de bevindingen van de Nederlandse rekenkamer dat de Belgische rekenkamer onderzoek doet naar de bestedingen van de NAVO. Diezelfde controleur houdt de uitgaven aan de bouw van een nieuw NAVO-hoofdkwartier in de gaten. Die was begroot op 1 miljard euro, maar dreigt minstens een kwart duurder te worden. Volgens de N-VA is de ondoorgrondelijke boekhouding van de NAVO meermaals aangekaart, maar heeft Rasmussen daar weinig mee gedaan.

Meer over