Helpen is: je mond opentrekken

Op een speciale top bij de VN in New York is een lobbycircus losgebarsten voor een nieuwe set doelstellingen om de armoede te bestrijden. Motto: 'Laat jezelf horen, eis veranderingen op.'

NEW YORK - 'Bedenk bij wie je je volgende mobiele telefoon koopt. Het leven van deze jongen is verwoest vanwege tin, goud en titanium, grondstoffen die wij voor onze apparaten nodig hebben.' De beelden van geronselde kindsoldaten in de Democratische Republiek Congo die National Geographic-fotograaf Marcus Bleasdale de bomvolle zaal in New York instuurt, is een oproep aan consumenten wereldwijd. 'Doe iets!'

Ontwikkelingshulp is niet langer alleen een zaak van westerse instituties of welwillende ontwikkelingsorganisaties (ngo's). Het is geen opgelegde hulp van bovenaf, maar een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers wereldwijd, zo is de boodschap dezer dagen op de Social Good Summit in New York. En dankzij sociale media kan het nu, zo leggen de diverse sprekers op de bijeenkomst uit. 'Laat jezelf horen via Facebook of Twitter. Eis veranderingen op.'

De Social Good Summit is een van de tientallen bijeenkomsten rondom de speciale top over de nieuwe millenniumdoelen die vandaag plaatsvindt bij de Verenigde Naties. Honderden ngo's, regeringsleiders en belanghebbenden uit de 189 lidstaten zijn naar New York getogen om input te geven voor een nieuwe set doelstellingen om de armoede in de wereld te bestrijden. In 2015 lopen de acht millenniumdoelen af, waaraan de internationale gemeenschap zich in 1990 had gecommitteerd. Nu is een wereldwijd lobbycircus uitgebarsten om de nieuwe agenda tot 2030 te beïnvloeden. Technologische ontwikkeling staat centraal op de tientallen bijeenkomsten in New York. Op hoge hakken en in strakke pakken verplaatsen de belangenvertegenwoordigers zich tussen het VN-gebouw en de diverse locaties in Manhattan.

Waterputten slaan

Filantropie in New York draagt geen grijze wollen sokken, maar een Gucci-bril. Niemand heeft het nog over slaan van waterputten of schooltjes bouwen, anno 2013 gaat het over netwerken en burgeractivisme. Multinationals moeten verantwoordelijk worden gehouden voor eerlijke en duurzame productie, overheden voor het leveren van basale dienstverlening zoals onderwijs, zorg en infrastructuur. Doen ze dat niet, dan moeten burgers hun mond opentrekken. 'Verhalen vertellen is een sterk wapen tegen onrecht', houdt Ben Keesey van Invisible Children het publiek voor. Invisible Children zette vorig jaar de wereld op zijn kop met een ontluisterende online-film over de oorlogsmisdaden van de Oegandese rebellenleider Joseph Kony. 'Met verhalen en beelden kunnen we de beeldvorming beïnvloeden en dan pas gaan burgers hun gedrag aanpassen.'

Burgeractivisten moeten hun stem op meer terreinen laten horen. Zo wijst de Malinese VN-secretaris Phumzile Mlambo-Ngcuka op het geweld tegen vrouwen. 'Maak melding van verkrachtingen via je mobiele telefoon. Verspreid misstanden via sociale media. Gebruik cyberspace om bewustzijn te kweken.' Impact investment, zo heet de nieuwe vorm van ontwikkelingshulp.

Het gaat niet altijd om geld, maar ook om bewustwording, steunbetuiging, kennis en expertise. Melinda Gates zelf, hét symbool van de internationale filantropie, legt een dag later uit waarom. 'Via internet is kennis wereldwijd beschikbaar. Zo kun je boeren adviseren om op betere productiemethoden over te gaan of vrouwen stimuleren om op te staan tegen huiselijk geweld.' Internet heeft twee werelden aaneen gesloten, legt Gates uit. 'Het is niet meer wij en zij, maar een mondiale uitwisseling van kennis.' Die moet ertoe leiden dat de miljoenen mensen die de laatste decennia zijn achtergebleven, in de komende 15 jaar alsnog kunnen opstomen in de vaart der volkeren. Zo kunnen mensen in afgelegen gebieden via hun mobieltje zwangerschapsbegeleiding en gezondheidsinformatie krijgen of zelf de uitbraak van epidemieën melden.

Het VN-gebouw is ondertussen een onneembare veste geworden vanwege de komst van president Obama. 'De belangstelling gaat vooral uit naar Syrië en Iran, merkt Claire Godfrey van Oxfam International wat beteuterd op, terwijl ze even uitblaast aan de zonnige oever van de East River op de VN-campus. 'Niemand lijkt zich nu erg te interesseren voor de millenniumdoelen.'

De VN-lidstaten doen wel hun best een geëngageerd beeld te geven. Zo zal minister Ploumen van Ontwikkelingszaken uiteenzetten welke voortrekkersrol Nederland neemt in de aanpak van de misstanden in de textielindustrie in Bangladesh en koningin Máxima komt uitleggen hoe groot het belang is van toegang tot financiering en verzekeringssystemen.

Moeilijke thema's als belastingontwijking of landroof staan niet geagendeerd. Tot ergernis van taxichauffeur Guy Roger Negoué uit Kameroen, die het schouwspel al dagen gadeslaat. 'Mijn land wordt leeggeroofd, middelen om een infrastructuur op te bouwen worden weggesluisd. Wat hebben die millenniumdoelen nog voor zin?'

Terwijl de wereld nog een kleine twee jaar heeft om de acht eerste millenniumdoelen te realiseren, buigt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zich deze week in New York over een nieuw programma ter bestrijding van mondiaal leed.

Een commissie waarin ook Unilever-topman Paul Pollman zitting had, heeft in mei al een voorzet gegeven. In zijn rapport formuleert het High Panel vijf uitgangspunten waarop nieuwe millenniumdoelen gebaseerd moeten worden.

Die zijn:

Iedereen moet profiteren van de veranderingen

Duurzaamheid dient centraal te staan.

Er zijn economische hervormingen nodig die banen scheppen

Er moet gewerkt worden aan vrede en politiek instituties die ter verantwoording zijn te roepen

En er is nieuwe internationale samenwerking nodig. Het rapport somt ook twaalf doelen op, die grotendeels overlappen met het oorspronkelijke Millennium-programma uit 2000.

Uitgangspunten voor nieuwe millenniumdoelen

undefined

Meer over