Help onze democratie, verbrand die stempas

De ingezonden brieven van donderdag 17 maart.

Jan Roos, tijdens het ophalen van handtekeningen voor GeenPeil in Den Haag. Beeld anp
Jan Roos, tijdens het ophalen van handtekeningen voor GeenPeil in Den Haag.Beeld anp

Brief van de dag

Ik kreeg woensdag mijn stempas voor het raadplegend referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Mijn onmiddellijke reflex is: verbranden! Waar komt dat vandaan? Ik dacht eerst: omdat het om een enorm ingewikkelde zaak gaat.

Maar even later dacht ik: er zit iets anders achter. Wij leven in een democratie, geen directe, maar een vertegenwoordigende. Dat heeft een reden: als je elke kwestie met een volksraadpleging wilt oplossen, krijg je nooit samenhangend beleid. Vraag je ons, het volk: willen jullie allemaal minder belasting betalen?, dan stemmen we voor! Vraag je: willen jullie duurdere zieken- en ouderenzorg, duurder onderwijs?, dan zijn we allemaal tegen.

Daarom is de vertegenwoordigende democratie bedacht: politieke partijen die een samenhangende visie hebben over wat de overheid allemaal wel en niet moet doen. Wij stemmen daarop en maken duidelijk vanuit welk perspectief wij vinden dat beslissingen moeten worden genomen.

En dan moeten we ze laten, de politici. Wel kritisch volgen, want dan kunnen we bij de volgende gelegenheid een oordeel uitspreken over hoe we vinden dat ze het gedaan hebben. Maar zij moeten het nu doen, ook en vooral voor ons beslissen in ingewikkelde kwesties als het handelsverdrag met Oekraïne. Een referendum daarover verstoort dit democratisch proces en maakt het politici onmogelijk hun werk, hun democratische plicht, goed te doen. Ik heb dus goeie reflexen, de fik erin!

Kas van der Linden, programmamaker, Utrecht

Onze pensioenfondsen

Het zal wel aan mijn beperkte inzicht in de wereld van de 'haute finance' liggen, maar ik heb vele jaren met gefronste wenkbrauwen de onheilsprofeten aangehoord die voorspelden dat de Zuid-Europese landen met hun omslagstelsels ooit een greep zouden doen in de goed gevulde pensioenkassen van de noordelijke landen met een reserveringsstelsel. Ik dacht: 'Dat kan niet. Dat geld is van ons. Daar kunnen ze toch niet aankomen?' Nu de Italiaan Draghi onze pensioenfondsen met de nulrente in gigantische problemen brengt, en de zuidelijke landen weer een paar jaar kunnen gaan genieten van gratis geld, denk ik: Verrek! Zo doen ze dat dus...

Ben Rogmans, Haarlem

Piramidespel

Het behoud van ons pensioenstelsel staat onder grote druk. Vooral de lage rente lijkt dit te veroorzaken. Maar Yvonne Hofs gaf in de Volkskrant al in 2013 aan dat er meer aan de hand is (+). Zij stelt dat gepensioneerden veel te weinig premie hebben betaald om met de vut te gaan of een hoger pensioen te krijgen op basis van eindloon.

Deze riante regelingen kunnen alleen zo blijven als er steeds nieuwe premiebetalers zijn die zelf geen rechten meer opbouwen. De voorzitter van het ABP, mevrouw Wortmann-Kool, zegt in de krant dat 'jong en oud haar even lief' zijn. Als zij dit echt vindt, dan ligt de oplossing om dit piramidespel te eindigen vooral bij de gepensioneerden en het korten van de pensioenen.

Johan Burghouts, Eindhoven

Nieuw pensioenstelsel

Het doet mij plezier te lezen dat het ABP en het gezondheidszorgfonds PFZW willen werken aan een nieuw pensioenstelsel waarbij de rentestand minder invloed heeft op de dekkingsgraad (Opening, 16 maart) .

We gaan dan toe naar een pensioenstelsel dat geen enkele garantie meer biedt op de hoogte van de pensioenuitkering. Prima! Want wat voor een garantie is er nu eigenlijk onder het huidige stelsel?

De enige garantie die het ABP lijkt te kunnen bieden, bij monde van bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool, is dat de pensioenen de komende vijf jaar niet omhooggaan. Wat mij betreft wordt de fictieve rekenrente helemaal afgeschaft. De rekenrente is maar een afspraak, die van boven af door de Centrale Bank als toezichthouder wordt opgelegd en aanmerkelijk beneden het werkelijke rendement op het pensioenvermogen ligt. De afgelopen jaren heeft het ABP gemiddeld 7 procent beleggingsrendement behaald, aldus Wortmann-Kool. Geef de pensioenfondsen de ruimte om zich op te stellen als ondernemers, die zich ten doel stellen met een prudent beleggingsbeleid de huidige en de toekomstige pensioenuitkeringen (met indexering) te realiseren. Dat moet kunnen als ze 7 procent rendement op hun vermogen maken. Kortingen op het pensioen werken je hele leven lang door. Dat is wel gegarandeerd.

K.S. Thio, Wageningen

Tikkende tijdbom

Bijna dagelijks geniet ik van de stukjes van Peter de Waard, woensdag werd zijn column ('Is de huizenmarkt een zeepbel? (+)', Economie, 16 maart) ondersteund door de prachtige column van Derk Jan Eppink (+) (O&D, 16 maart). De zeepbel voor een deel van de huizenmarkt en de aanslag op pensioenen zijn beide een gevolg van het beleid dat door Draghi wordt gevoerd.

Alhoewel ik als gepensioneerde al jaren mijn inkomen zie afkalven, is dat niet mijn grote zorg. De vele miljarden aan obligaties, die thans als onderpand worden gestald bij de ECB, hebben een bepaalde looptijd. Deze tikkende tijdbom zal in de toekomst als een rekening worden gepresenteerd aan onze kinderen en kleinkinderen.

De roep om verlost te worden van de molenstenen die de Italiaanse en Griekse schuldpapieren zijn, zal in de toekomst aanzwellen en uiteindelijk leiden tot een splitsing van Euroland. Het is aan de opiniemakers om de gevaren die ons bedreigen aan te kaarten, Volkskrant dank daarvoor.

Bart Pol, Utrecht

Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank. Beeld epa
Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank.Beeld epa

Oorlogstaferelen

In 'Oorlogstaferelen in Brussel' (Ten eerste, 16 maart) wordt Vorst een voorstad van Brussel genoemd. Vorst is geen voorstad maar een van de negentien gemeenten die samen Brussel vormen. De gemeenten zijn te vergelijken met de stadsdelen in bijvoorbeeld Amsterdam.

Vorst is een vrij uitgestrekte gemeente - niet de hele gemeente was in staat van beleg, maar slechts een aantal straten was afgezet in het kader van de anti-terreuractie.

Karlijn van der Hoeven, Brussel

Meer over