Opinie

Help de tweeverdiener

De ingezonden brieven van maandag 16 november.

Vrijwilligers pakken voedselpaketten in. In de toekomst ook voor tweeverdieners? Beeld Arie Kievit
Vrijwilligers pakken voedselpaketten in. In de toekomst ook voor tweeverdieners?Beeld Arie Kievit

Brief van de dag: Help de tweeverdiener

Ik heb oprecht te doen met mevrouw Agnes Schreurs uit Bergen. Zij betoogt dat er in de discussie over het nieuwe belastingstelsel veel te weinig aandacht is voor de hoge kosten van levensonderhoud waarvoor de tweeverdiener zich gesteld ziet, omdat tweeverdieners nu eenmaal genoodzaakt zijn taken in en om het huis uit te besteden. Ik vind het dan ook niet meer dan billijk als de gemeenschap zich nu eindelijk eens het lot van deze achtergestelde tweeverdieners gaat aantrekken. Ik denk hierbij aan voedselbanken met afhaalmaaltijden voor de tweeverdiener, gesubsidieerde schoonmakers en tuinmannen, en gratis cursussen time management. Maar extra aftrekposten voor deze diensten zijn natuurlijk ook oké. Mevrouw Schreurs, ik leef met u mee!

AnneMarie van Schoonderwalt, Oirschot

Eigen Huis

Dat Frankrijk de grenzen sluit lijkt me heel verstandig; niet om mensen buiten te sluiten, maar om binnenshuis de zaak op orde te krijgen: terroristen blijken niet zelden geboren en getogen te zijn in het land waar ze hun moorden plegen. En praat met de ouders die, als zg. 'tweede generatie' hun zoons opvoeden tot kleine potentaten; binnenshuis zijn ze de baas, buitenshuis vaak een laagopgeleide en of werkloze voetveeg.

Lees huiverend Onzichtbare ouders van Margalith Kleyweg, over hoe Mohammed B. opgroeide en begrijp welk ingewikkeld dubbelleven deze jongens leiden/lijden.

Voorgaande laat onverlet dat het vermoorden van onschuldige burgers nooit en te nimmer begrip verdient, maar straf; voor schuldige burgers hebben in elk geval westerse landen wetten en een onpartijdig rechtsapparaat. Verplicht te toetsen kennis van het democratisch rechtssysteem plus het verplicht leren van de taal lijken me de beste inburgeringscursus als preventie tegen het uiten van al dan niet terecht vermeende ongenoegen middels het zaaien van dood en verderf.

Mariska Jansen, Franeker

Stoere taal

Tijdens een persconferentie n.a.v. de aanslagen in Parijs sprak onze minister president de stoere woorden: 'Wij zijn in oorlog met IS'. Net zulke stoere woorden als na het neerhalen van de MH17, toe hij zei: 'De onderste steen zal boven komen.' Ook dat was grootspraak uit de mond van een machteloze premier.

Hoe kan Nederland of de EU in oorlog zijn met IS als onze wetgeving dat niet toelaat en wij terugkerende Syrië gangers niet preventief kunnen oppakken en vastzetten. Als wij verdachte of zelfs bewezen IS aanhangers onder de vluchtelingen niet kunnen aanpakken?

Zolang onze wetgeving niet wordt aangepast en wij terroristenleiders als Abbas van Fatah met alle egards ontvangen zijn we een tamme eend en een makkelijke prooi.

A.M. de Lieme, Amsterdam

Etiket

Israël dient op last van de Europese Commissie sommige producten uit de illegale nederzettingen herkenbaar te etiketteren voor de Europese markt. Ton Nijhuis (O&D, 13 nov.) vindt dat 'hypocriet', het is geen 'technische maatregel', maar 'een politieke daad om druk op Israël te leggen te stoppen met de nederzettingenpolitiek'. Was dat maar waar!

Het eerste gesteggel over de productetikettering gaat terug tot 1997, en leek opgelost met afspraken in 2005 tussen EU en Israël. Achtergrond was en is mede dat producten uit Israël invoerrechtenvrij zijn, uit de nederzettingen niet. Israël is die afspraken nooit nagekomen en de lidstaten waren niet in staat of bereid afdoende controle uit te oefenen. Zo ontdoken de nederzettingen de Europese invoerrechten en werd de consument grotelijks misleid over de productoorsprong.

Na eindeloze discussies, ook met Israël en ampele aankondiging, wordt nu het invoer- en etiketteringsregime geëffectueerd. Er is niets principieels aan: etiketteren betekent legitimeren van de export uit de nederzettingen en daarmee van de nederzettingen zelf. Dat belet Israëlische politici niet wederom moord en brand te schreeuwen, alsof Israël vergaat, noch Nijhuis om precies de verkeerde partij te betichten van huichelachtigheid.

Jaap Hamburger

Walging

Graag wil ik mijn walging uiten, net als ieder fatsoenlijk burger, voor hetgeen in Parijs is gebeurd. Terroristen hebben niet alleen Parijzenaren aangevallen maar ook mijn religie. Mensen die mijn religie inhoudelijk niet kennen zullen gauw geneigd zijn om islam de schuld te geven.

Er kunnen nu zeer waarschijnlijk geweldplegingen jegens moslims plaats vinden zoals na Charlie Hebdo het geval was; 116 incidenten waarvan 80procent moslimvrouwen de slachtoffers waren. Indien wij als mensen verdeeld raken zullen de terroristen overwinnen. Ik zie nu ook dat de ideologie van de terroristen besproken wordt en als 'de islam' wordt gezien.

IS-lieden zullen nu waarschijnlijk achterover leunen op hun bank en denken 'mission accomplished'. Laat vrede liefhebbende geluiden weerklinken of betrek deze op zijn minst bij de discussie zodat de ideologie van IS uitgeroeid kan worden.

Ik ben een Nederlander, een moslim, een imam en zeg dagelijks velen malen 'Allahu Akbar' (Allah is groot) en ik veroordeel stellig in naam van mijn religie deze terreurdaad!

Safeer Siddiqui, Nunspeet

Nee is nee

Zojuist een reclame-CD ontvangen in een plastic hoesje meeverpakt met het Magazine. Zo omzeilt mijn Volkskrant mijn Nee-sticker. CD en plastic gaan de prullenbak in, wat een vervuilende verspilling.

Philip van Rijthoven, Nijmegen

Meer over