Helft Kamer is voor uitstel van mestplannen

In de Tweede Kamer is dinsdag verzet ontstaan tegen de strenge mestplannen die het kabinet vrijdag heeft gepresenteerd. Precies de helft van de Kamer wil boeren meer tijd geven om hun mestoverschot weg te werken....

Het kabinet wil in 2003 een systeem invoeren dat uitgaat van mestcontracten. Alleen boeren die kunnen aantonen dat ze afzet hebben voor alle mest die hun dieren produceren, mogen blijven. Naar verwachting zullen zesduizend boerenbedrijven niet aan de eisen kunnen voldoen en verdwijnen. De boeren zijn kwaad over deze dreigende koude sanering. Zij willen wel hervormen, maar zeggen dat zij 2003 niet halen. Zij denken eerder aan 2005 of 2008.

VVD-woordvoerder Oplaat zei gisteren dat hij het 'zonde' zou vinden als kabinet en boeren in een 'oorlog' verzeild raken omdat zij het niet eens kunnen worden over de termijn waarop het mestplan moet worden gerealiseerd. Hij bepleit daarom een versoepeling van de termijn. PvdA en D66 zijn tegen een versoepeling.

Meer over