Nieuws

Helft gemeenten voert lachgasverbod in, landelijk verbod laat op zich wachten

Een ruime meerderheid van alle Nederlandse gemeenten heeft op eigen houtje een lachgasverbod ingevoerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS.

67 van de 184 gemeenten hanteren het verbod alleen wanneer er sprake is van overlast. Beeld ANP
67 van de 184 gemeenten hanteren het verbod alleen wanneer er sprake is van overlast.Beeld ANP

Een landelijk verbod, dat oorspronkelijk begin dit jaar in zou gaan, liet te lang op zich wachten. Daardoor zien veel gemeenten zich genoodzaakt zelf een verbod in te stellen via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat in totaal om 184 gemeenten.

106 gemeenten verbieden het lachgasgebruik slechts binnen aangewezen gebieden. In de rest van de wijken in die gemeenten geldt het verbod alleen als er sprake is van overlast. 67 gemeenten hanteren het verbod sowieso alleen wanneer er sprake is van overlast. De overige elf verbieden het gebruik van lachgas onvoorwaardelijk, in de hele gemeente.

De roep om een landelijk verbod neemt al langere tijd toe. Vrijdagochtend sloeg cardioloog Robert Riezebos namens het OLVG hartcentrum in Het Parool alarm over de drug die onder jongeren nog altijd zeer populair is. Hij behandelde het afgelopen jaar vijf jonge mensen van onder de dertig die ernstige hart- en vaatproblemen overhielden aan het gebruik van lachgas. ‘Ze hadden lachgas gebruikt zoals anderen bingedrinken’, zegt de cardioloog. ‘Doodzonde dat twintigers zinloos in deze zware, soms levensgevaarlijke problemen komen. Ook al overleven ze het, een litteken op het hart blijft een litteken.’ Naast hart- en vaatproblemen leidde lachgasgebruik de afgelopen twee jaar tientallen keren tot een dwarslaesie.

Landelijk verbod

Desalniettemin blijft het landelijk verbod op recreatief gebruik van lachgas nog even uit. Staatssecretaris Blokhuis kondigde eind 2019 naar aanleiding van een advies van de drugsbeoordelingscommissie CAM aan dat zo’n verbod er zou komen. De nagestreefde ingangsdatum van 1 januari 2021 bleek onhaalbaar. Het ministerie van VWS streeft er echter nog altijd naar om het verbod zo snel mogelijk door te voeren. Wanneer het verbod in zal gaan blijft onduidelijk.

Ondertussen wordt er wel steeds strenger opgetreden tegen illegale lachgashandelaren. Zo kreeg het bedrijf Ufogas van lachgasverkoper Deniz Üresin vrijdag een dwangsom van 1 miljoen euro opgelegd door de gemeente Amsterdam omdat hij lachgas verkocht zonder vergunning. Hij kreeg eerder al een boete van 100.000 euro nadat hem geboden was de verkoop van lachgaspatronen te staken. Üresin weigerde te stoppen, omdat hij naar eigen zeggen slechts een bezorger was.

Meer over