Helft eerstejaars pabo rekent slecht

De helft van de eerstejaars pabo-studenten beheerst het rekenen onvoldoende. Dit blijkt uit een nieuwe rekentoets die de Cito-groep heeft ontwikkeld om pabo-studenten te testen....

De nieuwe, onafhankelijke rekentoets wordt volgend schooljaar door ten minste twee pabo’s ingevoerd om studenten na afloop van het eerste opleidingsjaar te selecteren. Wie zakt, moet de opleiding verlaten.

Dat pabo-studenten matig rekenen, was al langer bekend. Maar hoe laag het niveau precies was, kon niet in kaart gebracht worden doordat elke opleiding andere toetsen hanteert en andere eisen stelt.

De Cito-rekentoets gaat ervan uit dat de leerkracht in spe net zo goed moet kunnen rekenen als de 20 procent beste rekenaars in groep 8 van de basisschool. De helft van de studenten haalt die norm niet.

Er zitten overigens enorme verschillen in de rekenprestaties. Van de mannelijke studenten faalt 30 procent. Van de vrouwelijke studenten zakt 60 procent. Ook de vooropleiding speelt een rol. Van de vwo’ers zakt een kwart. Van de studenten met een mbo-diploma haalt driekwart de toets het niet.

De taal- en rekenprestaties van pabo-studenten zijn al jaren zorgelijk. Op last van minister Van der Hoeven van Onderwijs moeten pabo-studenten vanaf komend studiejaar worden afgerekend op hun taal- en rekenprestaties. De minister hoopt dat de pabo’s nu alle dezelfde Cito-rekentoets gaan gebruiken. Maar de pabo’s mogen ook hun eigen toetsen gebruiken en zelf het vereiste niveau vaststellen. Fontys hogescholen en hogeschool Zuyd gaan de Cito-test gebruiken.

Fred Rokebrand, voorzitter van het landelijk pabo-overleg, verwacht niet dat de pabo’s volgend jaar de helft van de studenten moeten wegsturen als gevolg van de rekentoets. ‘De Cito-groep heeft de toets in oktober afgenomen toen de studenten net een maand bezig waren. De scores zullen aan het eind van het eerste studiejaar hoger liggen dan aan het begin.’

De gemiddelde pabo-student heeft echter weinig tijd om zich verder te bekwamen in breuken, procenten en oppervlakteberekeningen. Er staan veertien contacturen (lesuren) op het weekrooster voor in totaal zeventien schoolvakken. Op veel pabo’s wordt een uur rekenen per week gegeven.

Rokebrand van het landelijk pabo-overleg kan dat niet bevestigen. ‘Daar loopt onderzoek naar’, zegt hij. ‘Bovendien zijn wij voorstander van maatwerk. De ene student heeft aan een lesuur voldoende. De ander heeft een intensieve bijspijkercursus nodig.’

De rekenprestaties op de pabo zijn al twintig jaar lang inzet van hevige debatten. Eind jaren tachtig mochten pabo’s korte tijd alleen havisten met wiskunde in het eindexamenpakket aannemen. In 1998 werd wiskunde verplicht voor alle havisten een eindexamenvak.

Maar de rekenprestaties zijn er volgens het ministerie van Onderwijs niet op vooruitgegaan. Daarom vervalt deze verplichting weer als het aan de bewindsvrouw ligt. Met ingang van 2007 mogen havisten met het profiel Cultuur en Maatschappij wiskunde na het derde schooljaar laten vallen.

Meer over