Helden-ballotage is tegenwoordig strenger dan afgelopen eeuwen

Marco Kroon.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat Jan Pieterszoon Coen de bevolking van de Banda-eilanden heeft gedecimeerd, was reeds bij zijn leven bekend. Al was het maar omdat hij er zelf over heeft opgesneden.

Dit weerhield het nageslacht er niet van om straten, pleinen, een school en een tunnel naar hem te vernoemen. Zonder straffe hand kon je tenslotte geen imperium vestigen. Hoewel er ook in de 19de eeuw al historici waren die Coens wreedheid hekelden, is zijn heldenstatus pas nu aan ernstig verval onderhevig - een kleine vierhonderd jaar nadat hij in Indonesië zijn sporen trok.

Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, is zijn mooie reputatie beduidend sneller kwijtgeraakt - met beduidend kleinere vergrijpen dan die van Coen. Voor helden is de ballotage tegenwoordig heel wat strenger dan in de tijd van Coen.

Meer over