REPORTAGE

Held van Pegida, nachtmerrie van gemeente

Dresden 'Ga je schamen!' 'Nazi's!' De zichzelf 'bont' noemende 'antifascisten' schelden iedere Pegida-deelnemer uit die langs de politieafzetting loopt. 'Genoten van de toespraak van je vriend Geert Wilders?', luidt meestal volgende vraag. De meeste passanten zeggen niets, een enkeling steekt een middelvinger op. De in volle uitrusting bepakte agenten kijken toe.

Rolf Bos
Geert Wilders zwaait naar het publiek in Dresden. Beeld getty
Geert Wilders zwaait naar het publiek in Dresden.Beeld getty

Ook de verslaggever krijgt bij terugkomst de nodige opmerkingen te horen. Als hij zich bekendmaakt als journalist uit Nederland willen de jongelui met de witte stickers #NOPEGIDA op de arm graag horen wat 'die Wilders' zojuist 'allemaal voor onzin' heeft verkondigd', een kilometer verderop, aan de boorden van de Elbe. 'Was het erg?'

Ja, was het erg? Wilders gaf zijn publiek maandagavond rond zes uur waar het voor gekomen was. Met 'Hallo Deutschland, Hallo Dresden, het is een eer hier in de Elbemetropool te zijn', was hij zijn toespraak begonnen. 'Jullie zijn allemaal helden', zei hij vervolgens tegen de Pegida-deelnemers, va wie sommigen al meer dan twintig weken wekelijks demonstreren tegen 'de islamisering' van Duitsland. Wilders sprak opvallend goed Duits, beter verstaanbaar in elk geval dan het merkwaardige dialect waarvan veel inwoners van Saksen zich bedienen.

Wilders on tour

De Nederlandse politicus arriveerde gisteren even voor zessen in de Flutrinne, een groene uiterwaard waarin de Elbe kan stromen als het in het Boheemse achterland weer eens langdurig heeft geregend. Gisteren was het droog, er stond een zonnetje boven het Avondland, maar tegelijkertijd waaide er een kille bries.

Wilders On Tour. In Nederland zijn het bekende beelden, maar in Duitsland rijdt alleen bondskanselier Angela Merkel zo rond. Konvooi terreinwagens met beveiligers, plus een paar auto's van de lokale politie.

Achter het podium - pers was daar niet welkom - werd hij ontvangen door Lutz Bachmann, die zich voor de gelegenheid in een net pak had gestoken. Het was een persoonlijk succesje voor de chef van de xenofobe beweging 'Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland' dat hij de leider van de Nederlandse PVV hier naar Saksen had weten te krijgen voor een optreden tijdens de wekelijkse bijeenkomst.

'Der Rockstar'

Pegida. Ooit, oktober vorig jaar, begonnen als een wandeling door de stad, gericht tegen alle buitenlandse elementen die de Duitse cultuur en samenleving bedreigen. In de eerste weken groeide het aantal wandelaars aan tot meer dan vijftienduizend. Later, na gedoe binnen de leiding, nam het aantal zienderogen af. De laatste weken kwamen steeds nog maar enkele duizenden 'verontruste burgers' naar de wekelijkse bijeenkomst.

Gisteren waren het er beduidend meer, dankzij het 'Wilders-effect'. 'Ik wil hem nu weleens zien', zei een wat oudere man. 'Ik heb goeie dingen over hem gehoord. Hij zegt dingen over buitenlanders en de islam die onze laffe politici en leugenachtige pers niet durven te zeggen.'

Al dagen was in de Duitse media vooruitgeblikt naar de komst van 'Rechtspopulist' Wilders. De Nederlander werd in de linkse media voor 'haatprediker' uitgemaakt, deze 'Islamfeind' uit buurland Nederland. Pegida had 'der Rockstar' nodig, analyseerde men, om het deelnemersaantal weer wat op te krikken.

Pediga-aanhangers luisteren naar de toespraak van Geert Wilders. Beeld ap
Pediga-aanhangers luisteren naar de toespraak van Geert Wilders.Beeld ap

'Wir sind das Volk'

Wilders had de Duitse beweging op zijn beurt ook nodig, wist Die Welt. 'In Nederland vindt Wilders na vier verloren verkiezingen geen gehoor meer.' Hij strijdt tegen de 'Abstieg', schreef het conservatieve dagblad maandag, alsof het een kwakkelende Bundesliga-club betrof.

Gehoor vond hij gisteren aan de Elbe. 'Jullie zijn allemaal moedige patriotten', zei Wilders, 'die de Joods-Christelijke waarden binnen Europa bewaken.' Hij verknoopte de 'traditie van Kant, Schiller en Stauffenberg' (de officier die in 1944 Hitler poogde te doden) aan elkaar. Die laatste naam had bij eerdere Pegida-demo's wellicht tot gefluit geleid, toen waren er nog talrijke neonazi's onder het publiek te zien. Gisteren waren die, op een enkele kaalkop met een Thor Steinar-shirt, opvallend afwezig.

Boegeroep klonk toen Wilders de naam van Merkel noemde, de bondskanselier die onlangs zei 'dat de islam tot Duitsland behoort'. Wilders: 'Mevrouw Merkel, de islam behoort niet tot Duitsland en de meerderheid van de Duitsers vindt dat ook!' Gejuich, gewapper met de vele vlaggen, de leus: 'Wir sind das Volk'.

Kort bezoek

Aan vlaggen geen gebrek. De gewone Duitse driekleur, de Nederlandse en Russische vlaggen, het dundoek van het Duitse keizerrijk, de vlaggen van Thuringen, Beieren en Saksen. En zagen we daar de vlag van Israël, als eerbetoon aan Wilders?

Eén man had voor de gelegenheid de vlag van Nederland en Duitsland aan elkaar genaaid. 'Die dappere Wilders is mijn held! Ik wou dat wij zo'n politicus hadden.'

Dat vonden de jonge tegendemonstranten onder de noemers 'Dresden nazifrei' en 'Dresden für alle' een kilometer verderop, achter de politieafzetting, bepaald niet. Een van hen: 'Kunt u die Wilders niet in Nederland houden? Wij blieven hem niet.'

De politicus in kwestie was toen allang weer op weg naar het vliegveld. Hij was, had hij even eerder tegen zijn fans op de Flutrinne gezegd, blij met al die tegendemonstranten. 'Ik haat ze niet. U moet ze ook niet haten. Het hoort bij een vrije democratie. In Iran en Saoedi-Arabië kan dat niet.'

De tegendemonstranten in Dresden, een kilometer verwijderd van de toespraak. Beeld epa
De tegendemonstranten in Dresden, een kilometer verwijderd van de toespraak.Beeld epa
Meer over