Heeft u nog zin?

Het bestaat! Mensen die hun brood verdienen aan 'gedemoveerden'. Want een slachtoffer van demotie (zeg maar ouderdomsdegradatie) wordt geconfronteerd met 'zingevingsvraagstukken' en moet worden geholpen met het 'in balans brengen van eigen denken en handelen'....

Deze in 'zingevingsvraagstukken' gespecialiseerde loopbaantherapeuten wachten mogelijk gouden tijden, want Minister De Geus en een aantal grote bedrijven willen af van het taboe op demotie.

Oudere werknemers hebben immers een lagere arbeidsproductiviteit en dat kost geld. Wat ligt er dan meer voor de hand dan lichter werk tegen een lager salaris? In vrijwilligheid kan natuurlijk alles, maar wat als de oudere werknemer in kwestie niets voelt voor ander werk en nog minder voor een financi aderlating?

Dan wordt demotie gewoon een eenzijdige functiewijziging waar zonodig de rechter aan te pas moet komen. Sommige rechtsgeleerden, de aanhangers van de contracttheorie, vinden dat een bestaande arbeidsovereenkomst niet eenzijdig gewijzigd kan worden. Anderen zien meer in de institutionele leer en menen dat wijziging van een functie mogelijk is, als dat voor een goed functionerende werkorganisatie noodzakelijk is.

De gepubliceerde rechtspraak over functiewijziging gaat eigenlijk nooit over de oudere werknemer die een stapje terug moet. Meestal ligt aan de wens van de werkgever de arbeidsovereenkomst te wijzigen een fout of onvoldoende functioneren ten grondslag.

Zo wilde Hotel de L'Europe het hoofd technische dienst niet langer als hoofd handhaven en degradeerde de man (wel met behoud van salaris) tot gewoon medewerker technische dient. Gebleken was dat een diefstal was gepleegd door een ander personeelslid met behulp van een loper die het hoofd technische dienst zonder toestemming van het hotel in zijn bezit had. Het werd beschouwd als onverantwoordelijk gedrag.

De kantonrechter zag geen reden voor de functiewijziging. Een arbeidscontract valt niet zomaar te wijzigen.

Weliswaar moet een werknemer in uitzonderlijke gevallen ingaan op een voorstel tot functiewijziging, maar zeker niet zonder overleg. Behoorlijk overleg had in dit geval niet plaatsgevonden. De kantonrechter tilde daar zo zwaar aan dat de werknemer zijn eigen functie van hoofd mocht behouden.

Het valt nog te bezien of de door diverse bedrijven voorgenomen demoties de rechter ongeschonden zullen passeren. Als de rechter al bij disfunctioneren strenge eisen stelt aan de toelaatbaarheid van een functiewijziging, dan valt te verwachten dat een zekere ouderdomstraagheid niet zonder slag of stoot tot onvrijwillige demotie zal mogen leiden. Pech voor de loopbaantherapeut.

Meer over