Heeft sparen nog wel enige zin?

VAN ONZE VERSLAGGEVER PETER DE WAARD

De nieuwe regeling voor de AWBZ, waarin ouderen worden geacht eerst hun spaargeld op te eten voordat ze bijvoorbeeld thuiszorg krijgen, is de jongste aanwijzing dat spaarders 'losers' zijn, zoals de Amerikaanse investeerder en auteur Robert Kiyosaki enkele jaren geleden al zei.

Hoogleraar Sylvester Eijffinger van de Universiteit Tilburg beaamt dat spaarders er al een tijd slecht van af komen. 'Maar dat is in elke crisis zo. Sparen is al sinds de val van Lehman ongunstig.' Wie spaart, verliest koopkracht. De inflatie in Nederland is 2,9 procent en de fiscus heft op de hogere saldi een belasting van nog eens 1,2 procent, maar een spaarrekening die zoveel oplevert, is al lang niet meer te vinden. Wie nog 2 procent over zijn spaargeld wil krijgen, moet met een zaklampje gaan zoeken. En het is bijna zeker dat de spaarrente nog verder omlaag gaat als de Europese Centrale Bank, zoals wordt verwacht, de officiële rente verder terugbrengt: van 0,75 naar 0,5 procent.

Maar spaarders worden nu ook op een andere manier 'gepakt'. Mensen die veel hebben gespaard, zullen in de toekomst een groter deel van de zorg moeten betalen, terwijl degenen die al hun geld hebben uitgegeven - of nooit hebben gespaard - een beroep kunnen doen op de collectieve pot.

Nederlanders zijn echte geldmasochisten. Sparen is zozeer in de calvinistische volksaard ingebakken, dat in crisistijd zelfs nog meer wordt gespaard. Het spaarsaldo is volgens het CBS opgelopen tot 360 miljard euro - het hoogste bedrag ooit.

Terwijl de rente op het laagste punt in de geschiedenis staat, zijn Nederlandse gezinnen zelfs als een gek hun hypotheken aan het aflossen. Alleen al ING zag dit jaar het aantal extra aflossingen met 42 procent toenemen. Niemand in Nederland durft de burgers ook aan te moedigen nu maar eens minder te sparen. Het kenniscentrum Nibud raadt mensen nog altijd aan voor onvoorziene omstandigheden minimaal 3.550 euro (alleenstaande), 4.000 euro (tweepersoonshuishouden) of 5.000 euro (gezin met kinderen) op een spaarrekening achter de hand te houden.

De ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen) zegt geen adviezen te geven of mensen moeten sparen of juist niet. 'Dat vinden we een privézaak', aldus Renée de Vries van de bond. Welvarende 55-plussers hebben echter weinig alternatieven. Andere vormen om hun geld weg te zetten (effecten, goud en vastgoed) zijn riskant in deze turbulente tijden. Wel schenken volgens notarissen ouders nu vaker geld aan hun kinderen. Dit is beperkt fiscaal vrij te doen: tot 5.141 euro per jaar. Aan kinderen boven de 18 jaar kan belastingvrij nog wel eenmalig een schenking van tussen de 24- en 51 duizend worden gedaan, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis.

undefined

Meer over