Hartpatiënt meet met apparaatje conditie gewoon thuis

Is het hart nog in orde? Drie metalen schijfjes plakken op het lijf, het opnamedoosje is tegen de borst gedrukt....

HANS MOLEMAN

Van onze verslaggever

Hans Moleman

WEESP

'Het hart doet het prima', zegt dr. C. Boon van Hartis. 'Maar het ECG (elektrocardiogram) dat de computer op basis van uw meting heeft gemaakt, is niet het belangrijkste. Het verhaal van de patiënt is belangrijker. Heeft iemand ernstige klachten terwijl dat uit de doorgebelde hartgrafiek niet blijkt, dan bel ik toch een ambulance.'

Hartis in Weesp is een nieuwe particuliere medische service. Hartpatiënten kunnen voor 1650 gulden per jaar een abonnement nemen op de dienst. Daarvoor krijgen ze een elektrocardiofoon, een doosje waarmee de hartconditie wordt gemeten, plus een meldkamer in Weesp die 24 uur per dag bezet is door een arts. In geval van nood alarmeert deze een ambulance.

Het concept van de harttelefoon is door de ondernemer J. Wallenburg uit het buitenland gehaald. Hij zag het voor het eerst in Israël, waar de hartservice in Tel Aviv en omgeving al sinds 1988 met succes (70 duizend abonnees) draait. Een half jaar geleden ging de meldkamer van Hartis in bedrijf, op een bescheiden verdieping van een nieuw kantoorgebouw achter het station van Weesp.

Het lijkt een aardig idee: geef hartpatiënten een apparaatje waarmee ze redelijk eenvoudig hun hartconditie kunnen meten, en laat een landelijke meldkamer via de telefoon de rest doen. In noodgevallen levert het tijdwinst op, omdat de gang naar de huisarts wordt overgeslagen. En het levert forse besparingen op, claimt de Hartisdirecteur.

De jonge onderneming heeft daarmee de belangstelling getrokken van de grote ziektekostenverzekeraars. Hartziekten zijn een groeimarkt: het drukke Nederland telt 450 duizend hartpatiënten, en jaarlijks komen er circa 35 duizend bij: honderd infarcten per dag. Wie in zo'n uitdijende branche een efficiëntere dienst weet aan te bieden, heeft een gat in de markt gevonden.

Directeur/eigenaar Wallenberg, een rustige vijftiger met een loopbaan in de meet- en regelapparatuur, rekent het graag voor. Eerst de tijdwinst: een patiënt die onraad voelt, kan via Hartis binnen een uur in het ziekenhuis worden behandeld. Via de huisarts duurt het al gauw twee of drie uur. Die tijdwinst kan vitaal zijn.

De kostenbesparing die Hartis voorspiegelt is vooral aantrekkelijk voor de verzekeraars. De huidige praktijk is dat nieuwe patiënten de eerste twee, drie jaar na hun infarct jaarlijks zevenduizend gulden aan nazorg kosten. Dat geld wordt besteed aan onderzoeken en opnamen in ziekenhuizen die geregeld overbodig blijken, aldus Wallenberg. 'De ervaring in Israël leert dat met Hartis een besparing van 50 tot 80 procent wordt bereikt.'

Verzekeraar Ohra is inmiddels een proefproject begonnen met Hartis. UAP en Anoz zullen waarschijnlijk volgen. Bij Ohra krijgen honderdvijftig hartpatiënten de harttelefoon. Het AMC en de Universiteit van Amsterdam gaan onderzoeken of dit medische en financiële voordelen oplevert.

Ohra denkt bij voorbaat dat het voordeel wordt bereikt: 'Veelal zal sprake zijn van een geruststelling, die de onnodige gang naar het ziekenhuis, en de daarmee gepaard gaande kosten, voorkomt', aldus de verzekeraar. 'Deze proef past uitstekend in de strategie die gericht is op preventie. Ohra zal dergelijke managed care activiteiten de komende jaren sterk uitbouwen.'

De reacties op het initiatief van Hartis zijn verder verschillend. De Hartstichting vindt het een groot bezwaar dat het abonneegeld hoog is, de patiëntenvereniging is enthousiast en de huisartsen wachten af. 'Laten we niet direct in een defensieve kramp schieten en ons territorium willen verdedigen', merkt arts R. Hulsebosch op in Praktijkmanagement, vakblad voor huisartsen. 'Het is aan de huisarts om Hartis als taakverlichting of bedreiging te zien.'

Wallenberg kan zich de scepsis van de huisartsenwereld voorstellen. 'We willen goed met hen samenwerken. Als een patiënt ons belt, krijgt de huisarts dat altijd per fax of brief te horen. En mocht een ambulance moeten worden gebeld, dan bellen we ook meteen de huisarts.' De repliek op de hoge abonneekosten is eenvoudig: 'Daarom streven we ernaar onze dienst overal in het verzekeringspakket te krijgen.'

Hij heeft goede hoop dat dit lukt. 'Als er eenmaal één maatschappij over de dam is, zal de rest uit concurrentie-overwegingen volgen.' Het businessplan van Hartis mikt voorlopig op achtduizend abonnees in drie jaar. Met duizend abonnees is Hartis, dat vijftien werknemers telt, overigens al uit de kosten.

Tot dusverre kan de meldkamer van Hartis in Weesp de vraag om hulp gemakkelijk aan. Er zijn nog maar een paar honderd abonnees, een drukke dag betekent hoogstens vijftien telefoontjes. Sinds maart hoefde slechts vijf keer de ambulance te worden gebeld. 'We zitten nog in de startfase, de meeste telefoontjes zijn van mensen waarmee we oefendiagrammen maken', zegt Boon. 'We oefenen totdat de patiënten onder de knie hebben hoe ze de drie elektroden op de juiste plaats hebben.'

De telefoon gaat. Een nieuwe abonnee die wil oefenen. De computer van Boon laat een onrustbarende lijn zien. 'Ik denk dat de elektrode bij de broekriem niet goed zat. Probeer hem de volgende keer vast te plakken met een pleister. Wanneer zal ik u terugbellen? Vanavond om acht uur? Akkoord.'

Meer over