‘Hariri-tribunaal politiek uitgebuit’

De zoon van de in 2005 vermoorde Libanese premier rekent op vervolgingen ‘tot op het hoogste niveau’.

Met een sombere ceremonie bij het graf van de vermoorde voormalige Libanese premier Rafik Hariri en andere slachtoffers van het politieke geweld in Libanon de afgelopen vier jaar, is zondag in Beiroet gemarkeerd dat het internationale tribunaal in Den Haag officieel is begonnen met de rechtsgang rond deze misdaden. De zoon van Hariri – en leider van het grootste politieke blok in Libanon – Saad Hariri, verwacht dat het tribunaal de daders zal vervolgen ‘tot op het hoogste niveau’.

Dat het tribunaal, vier jaar na de moord op Hariri en 22 anderen in het centrum van Beiroet, gisteren officieel is begonnen, valt samen met opnieuw oplopende spanningen in Libanon, in de aanloop naar verkiezingen in juni. Ook zijn er pogingen gaande van de nieuwe Amerikaanse regering om de relatie met Syrië te verbeteren. Syrische functionarissen zijn genoemd in het VN-onderzoek naar de moord, hoewel Damascus iedere betrokkenheid ontkent.

Toenadering
Saad Hariri (38) is van mening dat de toenadering die het Westen zoekt met Syrië het tribunaal niet in de weg zal staan. ‘Dat hopen de mensen die achter die moorden zitten. Maar wie zou die moordenaars van mijn vader en andere Libanezen, en alle anderen daarna, in bescherming willen nemen?’

Hij wijst erop dat andere speciale tribunalen ook opereren in internationale spanningsvelden. ‘En die zijn niet gezwicht voor politieke compromissen. Uiteindelijk zal blijken dat al die speculaties loos zijn, en dat het tribunaal de schuldigen zal vervolgen, tot op het hoogste niveau.’

Hariri wijst er bovendien op dat hij niet tegen de westerse toenaderingspogingen is. ‘Wij zijn voor toenadering en gerechtigheid, die twee sluiten elkaar niet uit.’

Syrië
Afgelopen mei waren er in Libanon gevechten tussen de door de Hezbollah-beweging geleide pro-Syrische facties en de anti-Syrische meerderheid. Maar sindsdien is de relatie tussen Libanon en Syrië iets verbeterd, al heeft Syrië nog steeds geen ambassadeur in het land.

In Libanon wordt gespeculeerd dat door het tribunaal de spanningen, die al aan het oplopen zijn, verder zouden kunnen oplaaien. Een verwacht verzoek van het tribunaal voor de uitlevering naar Den Haag van vier verdachte generaals – pro-Syrische voormalige hoofden van veiligheidsdiensten – is het meest controversieel op de korte termijn. Hezbollah heeft aangedrongen op de vrijlating van de vier mannen.

Hariri meent echter dat de vier overgebracht zullen worden naar Den Haag. ‘Als het tribunaal het vraagt, dan moet het gebeuren. Ik hoor dat de gevangenissen in Den Haag beter zijn dan in Libanon.’

Intimideren
Hij meent dat speculaties over door het tribunaal oplopende spanningen vooral bedoeld zijn om de Libanezen te intimideren. ‘Degenen die dat proberen zullen falen. Ik denk dat het allemaal bedoeld is om de Libanezen bang te maken.’ Verwijzend naar de lange campagne van geweld, aanslagen en intimidaties die de afgelopen vier jaar, sinds de moord op zijn vader, plaatsvond, zegt hij: ‘Soms is er een prijs die betaald moet worden voor gerechtigheid.’

De pro-Syrische minderheid in Libanon heeft Hariri en zijn westerse bondgenoten ervan beschuldigd het tribaal slechts te willen gebruiken als een politiek drukmiddel op Syrië – wat hij in in scherpe bewoordingen verwerpt.

‘Mijn vader en de anderen die vermoord zijn, waren politici en journalisten. Het zijn onze tegenstanders die het tribunaal politiek maken. Wij gaan voor gerechtigheid. Degenen die de moordenaars beschermen zijn degenen die zich schuldig maken aan een propagandaoorlog tegen het tribunaal.’

Stembus
Libanon gaat in juni naar de stembus en het resultaat kan bepalen of het land bestuurd blijft door het pro-westerse blok van Hariri of het pro-Syrische en pro-Iraanse blok van Hezbollah en bondgenoten. Volgens Hariri zal het tribunaal daar weinig invloed op hebben. ‘De kwesties zijn lokaal, de economie en de stabiliteit in het land. En in principe is iedereen het eens met het tribunaal.’

Herdenking bij het graf van de in 2005 vermoorde Libanese premier Hariri, zondag, ter gelegenheid van de opening van het Hariri-tribunaal. (AP) Beeld AP
Herdenking bij het graf van de in 2005 vermoorde Libanese premier Hariri, zondag, ter gelegenheid van de opening van het Hariri-tribunaal. (AP)Beeld AP
Meer over