nieuwshandlangers assad in nederland

Handlangers van Assad in Nederland: hoe bewijs je hun misdaden?

Syrische handlangers van de regering-Assad hebben mogelijk asiel gekregen in Nederland. Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt het uiterst moeilijk om dit soort oorlogsmisdadigers in de vluchtelingenstroom te traceren.

Een vrouw loopt door de verwoeste straten van de Syrische hoofdstad Damascus. Beeld Reuters
Een vrouw loopt door de verwoeste straten van de Syrische hoofdstad Damascus.Beeld Reuters

Zeker drie Syriërs in Nederland zouden een wreed oorlogsverleden in dienst van de Syrische president Bashar al-Assad hebben, meldde NRC zaterdag. Foto’s op de sociale media en getuigenverklaringen zouden in ieder geval dat vermoeden wekken. Er zijn al langer aanwijzingen dat er Syrische vluchtelingen in Nederland zijn die oorlogsmisdaden op hun geweten hebben. Eind juni liet staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie & Veiligheid) weten dat 12.570 dossiers hiertoe opnieuw zijn beoordeeld. De IND heeft naar aanleiding daarvan één verblijfsvergunning ingetrokken.

Volgens Joris van Wijk, criminoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is het ‘extreem ingewikkeld’ om genoeg bewijs te vinden voor oorlogswreedheden in het land van herkomst. ‘Vaak leiden bijvoorbeeld getuigenverklaringen en een foto op de sociale media wel tot vermoedens, maar zijn die niet voldoende om een verblijfsvergunning in te trekken of een strafzaak te winnen. Daar worstelen de IND en de politie constant mee.’

Een complicerende factor is dat er weinig informatie beschikbaar is vanuit het land van herkomst. In een oorlog is keurige documentatie veelal geen prioriteit. ‘Bovendien maken de verdachten naar wie je onderzoek doet vaak deel uit van het veiligheidsapparaat , waardoor samenwerking met de autoriteiten niet mogelijk is’, zegt Van Wijk.

Chaotisch

De eerste beoordeling van Syrische vluchtelingen over hun vermeende oorlogsmisstanden van het IND verliep chaotisch. De omvang van de vluchtelingenstroom was in 2015 te groot om goed onderzoek te doen. Het IND heeft sinds 1997 een speciale afdeling om verdachte asielzoekers extra door te lichten. Dat is een pre ten opzichte van omringende landen, waar zo’n divisie volgens Van Wijk niet (zolang) bestaat.

‘Vergeleken met andere landen investeert Nederland hier echt in’, zegt de criminoloog. De weinig vruchtbare herbeoordeling vertelt volgens hem een beperkt verhaal. ‘Voordat die plaatsvond zijn al zo’n 25 Syriërs van asielbescherming uitgesloten op basis van artikel 1F.’ Dat artikel in het Vluchtenverdrag stelt dat landen asielzoekers mogen weigeren die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden of misdrijven tegen de mensheid.

De aanwezigheid van vermeende Syrische oorlogsmisdadigers zorgt voor onrust in de Syrische gemeenschap in Nederland, schrijft NRC. Degenen die ervoor hebben gezorgd dat Syriërs het land moesten ontvluchten, kunnen in theorie nu buurtgenoten van hen in Nederland zijn. En zelfs als ze wél door de IND van asielbescherming worden uitgesloten, vormen ze nog een probleem. ‘We noemen ze undesirable, but unremovable’, zegt Van Wijk: ongewenst, maar niet het land uit te zetten. ‘Eigenlijk weet niemand hoe je hier goed mee om moet gaan.’

Van oorlogsmisdaden verdachte en van asielbescherming uitgesloten vluchtelingen komen Nederland niet in, is de regel. Maar, zegt Van Wijk: ‘Eigenlijk hopen we dat ze gewoon verdwijnen en monitoren we ze bijna niet. Ik denk dat je ze beter in de gaten moet houden.’

Lees ook

Waar zijn al die Syrische terroristen waar we in 2015 voor werden gewaarschuwd?
Onder de Syrische vluchtelingen zouden zich vele jihadstrijders bevinden, waarschuwden politici als Geert Wilders. Vrouwen konden niet meer veilig over straat. Wat zeggen de cijfers over de immigranten van toen?

Bijna de helft van de Syrische vluchtelingen voelt zich nu, vijf jaar later, Nederlander
Hoe vergaat het de duizenden Syriërs die in 2015 en begin 2016 naar Nederland kwamen? Ze willen graag meedoen in de samenleving, al lopen ze daarbij tegen problemen op.

Meer over