Handlanger Kony in Centraal Afrika gedood

Joseph Kony, de leider van de Oegandese rebellenbeweging LRA ('Het verzetsleger van de Heer') is een van zijn hoogste commandanten kwijtgeraakt. Oegandese militairen, zo is dinsdag bekendgemaakt, hebben onlangs in samenwerking met Amerikaanse speciale eenheden Samuel Kangul, de vierde man van het LRA, gedood.

VAN ONZE CORRESPONDENT KEES BROERE

NAIROBI - De actie vond plaats in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), waar zich momenteel naar verluidt ook Joseph Kony ophoudt. Op 22 november zette een Amerikaanse helikopter Oegandese militairen af bij de Vovodo-rivier in het zuidoosten van CAR. De operatie daar duurde een week. Behalve Kangul vonden zeker dertien anderen de dood.

Sinds ongeveer twee jaar maakt een speciale troepenmacht van circa vijfduizend, voornamelijk Oegandese militairen jacht op Joseph Kony. Ze krijgen daarbij logistieke en technische steun van circa honderd Special Forces uit de Verenigde Staten. Tegen Kony loopt een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof.

De LRA-leider, die mogelijk aan aids lijdt en ernstig ziek is, is al zo'n 25 jaar voortvluchtig. Enkele jaren geleden stopte zijn rebellengroep de terreurdaden in het noorden van Oeganda. Sindsdien zijn delen van het LRA actief in het grensgebied van Congo, Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Het LRA beschikt waarschijnlijk nog slechts over enkele honderden strijders. Zij houden zich op in vrijwel ondoordringbaar bosgebied, waardoor het moeilijk is deze strijders in het vizier te krijgen. De rebellen maken geen gebruik van communicatieapparatuur zoals satelliettelefoons.

Sporadisch vinden in het grensgebied aanvallen plaats. Die zijn echter steeds bedoeld om de verzwakte rebellen aan proviand te doen komen. De laatst bekende LRA-aanval, in Zuid-Soedan, dateert van ongeveer een maand geleden. Ook hierbij, zo zei een Zuid-Soedanese commandant van de anti-Kony troepenmacht, ging het voornamelijk om voedsel. Het was een overval 'uit wanhoop en zonder offensief doel'.

De afgelopen jaren heeft Kony vaker te kennen gegeven te willen onderhandelen over zijn overgave. Eén keer is hij daarvoor zelfs uit de jungle te voorschijn gekomen. Maar kenners van het LRA menen dat het, gezien het arrestatiebevel van het Strafhof, uiterst onwaarschijnlijk is dat hij vrijwillig de strijd zal staken.

undefined

Meer over