Handen en voeten

'Wilders als filosoof', zag ik gisteren boven een artikel in de krant staan. Ik moest denken aan een oude sketch van Koot en Bie waarin Kees, in zijn gevecht tegen kaalheid, een bezoek heeft gebracht aan 'een doctorandus in de haar'....

Voor een nieuwe Kant of Schopenhauer mogen ze me midden in de nacht uit m'n bed halen, dus het essay waaraan de Volkskrant haar beschouwing ontleende, had ik bij wijze van spreken al gelezen nog vóór het was geschreven. Een Nieuw-realistische visie heet het, en alles wat Geert in de afgelopen jaren van de opiniepagina's van dag- en weekbladen aan geleerdheid had opgestoken, was er in verwerkt. Daarom kwam het me ook meteen bekend voor.

Als je hele lappen Fukuyama, Peter Sloterdijk, Tocqueville, Adam Smith en Bart Jan Spruyt overschrijft van auteurs die het op hun beurt ook al hadden overgeschreven, word je in de de literatuur al gauw beschuldigd van letterroof.

Dat is het voordeel van de filosofie. Als je daar handig allerlei ideeën bij mekaar gapt, ga je deftig door voor een eclecticus. In de politiek gaan ze nog verder. Daar gold Bolkestein als een intellectueel. En daar zal Wilders volgend jaar dus de wijsgeer onder de fractievoorzitters blijken.

'De posthistorische stad zonder muren of afweergeschut ligt nu voortdurend onder vuur', is trouwens een door hemzelf bedacht aforisme dat me uit zijn oeuvre nog lang zal bijblijven.

Hoe zal het in de onverdedigbare posthistorische stad verder moeten zolang het aantal mohammedanen - ze schijnen zich de laatste tijd overigens, godzijdank, iets minder driftig voort te planten dan eerst - niet afneemt, en een moslima onderwijsassistente mag worden zonder ooit een manlijke collega of ouder een hand te hoeven geven?

Kwestie van geloof.

In Utrecht had een ROC haar bij de sollicitatie willen afwijzen, met het terechte argument 'dat mannen zich hierdoor (het weigeren van de handdruk - JB) gediscrimineerd zouden kunnen voelen'.

Maar daar stak de Commissie Gelijke Behandeling, die volgens mij altijd eerder voor vrouwen is dan voor mannen, eerder voor moslims dan voor christenen en eerder voor negerzoenen dan voor de blanke top der duinen, snel een stokje voor.

Zij oordeelde dat je heel goed onderwijs kunt geven zonder de hele dag handen te schudden, en verklaarde verder (ik citeer de krant) 'dat er genoeg alternatieven zijn voor het geven van een hand, om de opleiding voor de vrouw een zinvolle invulling te geven'.

Zouden mensen die zulke zinnen opschrijven van rijkswege niet eens zwaar getuchtigd kunnen worden?

Maar terwijl je in Utrecht als man dus gediscrimineerd kan worden door een islamitische onderwijsassistente, mag je als leerling van een reformatorische middelbare school in Kampen alleen maar naar een moskee op voorwaarde dat je je schoenen aanhoudt. Want zoals een dominee uit Elburg verkondigde:

'Het uitdoen van je schoenen in een moskee is een knieval voor de moslimreligie.'

Een andere kwestie van geloof.

Ik raadpleegde even het verkiezingspamflet (Klare wijn) van onze Haagse filosoof, die de nationale grenzen voor een periode van vijf jaar wil sluiten voor niet-westerse immigranten, zodat we als Nederlanders weer even tot onszelf kunnen komen. En die vervolgt:

'Om een escalatie van problemen te voorkomen en een halt toe te roepen aan een autonoom proces dat tot onherroepelijke uitkomsten kan leiden, bepleiten wij een moratorium van vijf jaar op nieuwe islamitische scholen en moskeeën.'

Weer eclectisch als de pest natuurlijk, maar precies in de roos van de twee problemen die ons als erfgenamen van joden, christenen en humanisten dwarser gaan zitten naarmate de moslims de macht verder overnemen: dat onderwijzers dan niemand meer een hand hoeven geven, en dat gereformeerde jongeren op hun sokken het godvergeten bedehuis zouden moeten betreden.

Wilders: wijsbegeerte met handen en voeten.

Meer over