Handelaars zien af van deelname aan Boekfeest

Raymond Siliakus verwacht veel van het Boekfeest dat hij van 1 tot en met 4 november in Ahoy' organiseert. 'We rekenen op dertigduizend bezoekers....

Van onze medewerkster Linda Huijsmans

Maar wat bedoeld was als een gezamenlijk festijn heeft veel van zijn glans verloren. De handelaars zien af van deelname omdat de uitgevers de manifestatie zouden misbruiken.

Het idee voor de boekenbeurs is afgekeken van die in Antwerpen, waar al 38 jaar een soortgelijke beurs massaal wordt bezocht. 'In Nederland is niets van die omvang, dat was voor ons de reden het te proberen', aldus de projectmanager van RTB Beurzen.

Uitgevers en boekhandelaars reageerden aanvankelijk enthousiast. Maar het ging mis toen het geld ter sprake kwam. De boekhandelaars wilden dat de uitgevers die op de beurs boeken zouden verkopen, de 40 procent boekhandelskorting zouden afstaan. Dat weigerden ze. Ook een compromis om het geld in het fonds voor boekenpromotie te storten werd afgewezen. Dat was voor de Nederlandse Bond voor Boekhandelaren, NBB, reden om af te haken.

Met als gevolg dat er op twee uitzonderingen na, geen enkele boekhandel in Ahoy' te vinden zal zijn. Het idee voor een gezamenlijk feest namens de hele branche is daarmee van de baan.

'Een gemiste kans', vindt Siliakus, 'dit is een goede plek om extra boeken af te zetten. Hier komen mensen die geen regelmatige boekkopers zijn. Door hier te staan, zouden boekwinkels een extra impuls aan hun verkoop kunnen geven.'

Ook de Groep Algemene Uitgevers, GAU, spreekt van een gemiste kans. Secretaris Gerhard Brijder vindt de opstelling van de handel vreemd. 'Op zo'n grote beurs kun je nu eenmaal meer doen dan in een enkele boekwinkel. Bovendien vraag ik me af dit publiek anders in de boekhandel was gekomen.'

Arie Doeser, directeur van de Nederlandse Boekverkopersbond NBB vermoedt dat de uitgevers niet zulke ideële motieven hebben om zich te presenteren. 'Ze zullen het nooit hardop zeggen, maar ze willen gewoon van hun voorraden af. Al wekenlang staan er dozen met restanten die zogenaamd licht beschadigd zijn, zodat ze onder de prijs verkocht kunnen worden.'

Toch mag organisator RTB Beurzen volgend jaar weer aankloppen bij de boekverkopers. 'Zodra het accent komt te liggen op boekpromotie, op het benaderen van nieuwe doelgroepen, dan willen wij weer praten.'

De Weekblad Pers Groep, waar belangrijke literaire uitgevers als de Bezige Bij, Querido en de Arbeiderspers onder vallen, is de enige grote uitgever die niet present is. Marketingmanager Pauline Loerts ziet niets in zo'n evenement zonder de boekhandel.

'Nederland heeft met 1500 boekwinkels een goede infrastructuur. Dat is een groot verschil met Vlaanderen. In de boekwereld doen we alles samen. Als de helft van die boekwereld er niet is, zien wij geen reden er wel te zijn.'

Raymond Siliakus betreurt de verdeeldheid. Hij ontkent dat commercie voorop staat bij het Boekfeest, hij spreekt van een meerwaarde: 'Als je een auteur hoort voorlezen, en hij wil ook nog een keer signeren, dan is dat natuurlijk een stimulans om dat boek te kopen.'

Het is de bedoeling dat Boekfeest een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Of het volgend jaar weer in Ahoy' plaats vindt, is de vraag. 'We organiseren het hier omdat Rotterdam culturele hoofdstad is. Eerst gaan we kijken hoe het dit jaar verloopt, dan pas gaan we nadenken over een eventueel vervolg.'

Meer over