Hamas doof voor oproep aanslagen te staken

Tientallen prominente Palestijnen bepleiten een einde aan de zelfmoordaanslagen. Israël gebruikt die als excuus voor een oorlog tegen de Palestijnse dorpen, waarschuwen zij....

De militante Hamas-beweging heeft een oproep van een groep Palestijnse intellectuelen en politici om zelfmoordaanslagen op burgers in Israël te staken, afgewezen. De Palestijnse leider, Yasser Arafat, heeft eveneens gevraagd om een eind aan de acties. Hamas herhaalde echter dat de aanslagen doorgaan zolang de bezetting voortduurt.

'We wisten altijd al dat een minderheid van het Palestijnse volk tegenstander is van iedere vorm van militaire actie om een einde te maken aan de bezetting ', zei een hoge woordvoerder van Hamas, Abdel-Aziz Rantisi, over de telefoon vanuit Gaza. 'Het antwoord op de oproep van die mensen is gisteren al gegeven, niet door Hamas maar door Fatah, in de vorm van de actie op French Hill in Jeruzalem.'

De oproep om de aanslagen te staken, ondertekend door 55 prominente Palestijnen, was woensdag geplaatst als een door de Europese Unie gesponsorde advertentie in het dagblad Al-Quds, dat in Oost-Jeruzalem verschijnt. 'We zien dat deze aanslagen geen vooruitgang bewerkstelligen op weg naar onze vrijheid en onafhankelijkheid', aldus de verklaring. Tot de ondertekenaars behoorden een vertegenwoordiger van de Palestijnse Autoriteit, Sari Nusseibeh, en Hanan Ashrawi.

Hamas verwerpt echter het idee dat de aanslagen nergens toe leiden. 'We hebben tien jaar onderhandeld zonder enig resultaat', aldus Rantisi. 'Laten de mensen die voor onderhandelingen zijn dus niet zeggen dat onze methodes geen succes boeken.'

Volgens een Palestijnse expert op het gebied van de publieke opinie, Nabil Kokali, is de steun voor de aanslagen echter al weer enige tijd bezig af te nemen. Vorig jaar augustus stond die op ruim 80 procent, nu nog op iets boven de 50 procent. 'We weten uit de periode van vóór de intifada dat er slechts een harde kern van steun bestaat van rond de 20 procent', aldus Kokali.

De personen die de oproep hebben gedaan om de aanslagen te staken, worden in de Palestijnse samenleving zeer gerespecteerd, zegt Kokali. En hun actie kan dan ook de publieke opinie beïnvloeden.

'Uiteindelijk blijkt echter dat het ook aan de Israëli's is om de situatie te veranderen. Toen de mensen nog iets te verliezen hadden, waren ze tegen zulke acties. Maar nu de omstandigheden zo slecht zijn, ook op economisch gebiedt, is de steun groter.'

De oproep stelt echter dat de aanslagen Israël een excuus verschaffen om nog hardere actie tegen de Palestijnen te ondernemen. 'Ze geven de agressieve regering van Sharon een rechtvaardiging voor een harde, agressieve oorlog tegen ons volk, onze steden en dorpen.'

De verklaring werd opgesteld na de aanslag van dinsdag in Jeruzalem waarbij 19 Israëli's om het leven kwamen. De Israëlische regering besloot daarop om na iedere nieuwe Palestijnse aanslag delen van de Westelijke Jordaanoever te herbezetten

Hamas ziet dat echter eerder als een kans dan als een bedreiging. 'Als ze onze steden en dorpen herbezetten, zal dat het verzet niet doen ophouden', zegt Rantisi. 'De Israëlische soldaten vormen dan alleen maar een beter doelwit'.

De Israëlische politieke waarnemer Gerald Steinberg ziet de oproep om de aanslagen te staken niet als een doorbraak aan Palestijnse kant - hoewel die wel duidt op een levendiger discussie. 'Ik kan me niet voorstellen dat iemand als Nusseibeh zo'n oproep had gedaan als hij niet dacht dat er enige steun voor bestond binnen de Palestijnse maatschappij', aldus Steinberg.

Ondanks de oproep van Arafat om de aanslagen te staken, zegt Steinberg dat er pas een einde zal kunnen komen aan het geweld als Yasser Arafat is vervangen als Palestijnse leider. 'Arafat schept in ieder geval de atmosfeer waarin de aanslagen plaatshebben. Zolang hij het voor het zeggen heeft, zal er niets veranderen.'

Volgens Steinberg realiseert de hele internationale gemeenschap zich dat ook, met inbegrip van Arabische landen als Egypte en Jordanië. Maar 'als het over het Midden-Oosten gaat, stemmen de in het openbaar afgelegde verklaringen meestal niet overeen met wat er binnenskamers besproken wordt.'

Meer over