Nieuws

Halsema moet verantwoording afleggen over onder de pet houden van klachten over ex-wethouder

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wacht vanmiddag een lastig debat met de gemeenteraad over haar rol in de affaire rond oud-wethouder Laurens Ivens (SP). Die moest in juli opstappen vanwege grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke ambtenaren nadat Halsema hem – naar nu is gebleken – maandenlang de hand boven het hoofd had gehouden.

Voormalig wethouder van Amsterdam Laurens Ivens trad in juli af na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant
Voormalig wethouder van Amsterdam Laurens Ivens trad in juli af na klachten over grensoverschrijdend gedrag.Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat laatste is op te maken uit stukken die door de gemeente zijn vrijgegeven nadat Het Parool een beroep op de Wet openbaar bestuur (WOB) had gedaan. In die stukken is te lezen dat Halsema en gemeentesecretaris Peter Teesink na klachten van vijf vrouwelijke ambtenaren over ongewenst gedrag van Ivens de kwestie intern trachtten te regelen.

Ze probeerden dit door afspraken te maken met Ivens over onder meer een coachingstraject dat ertoe moest leiden dat hij zijn ‘amicale gedrag’ jegens vrouwelijke ambtenaren achterwege zou laten.

Ook werd begin dit jaar afgesproken dat Ivens niet meer één op één met vrouwelijke ambtenaren mocht communiceren zonder dat managers van die ambtenaren konden meelezen.

Bij al die afspraken hield Halsema de kwestie geheim voor de gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente en verantwoordelijk voor de aanstelling van wethouders. Omdat vier van de vijf klagende vrouwelijke ambtenaren die afspraken niet ver genoeg vonden gaan besloten ze een officiële melding te doen van grensoverschrijdend, ongepast gedrag. Bij zo’n melding is de burgemeester gedwongen een onafhankelijk bureau in te huren om een onderzoek in te stellen.

Dat onderzoek kwam er ook en bevestigde wat de vrouwelijke ambtenaren beweerden: wethouder Ivens maakte zich schuldig aan een patroon van ‘overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend’ contact. Ivens trok het boetekleed aan en trad 5 juli af.

Waarom Halsema, samen met de gemeentesecretaris, besloot de kwestie eerst intern af te handelen en de gemeenteraad erbuiten te laten, moet vanmiddag duidelijk worden tijdens een commissievergadering Algemene Zaken op het Amsterdamse stadhuis. Tot dusverre heeft de burgemeester steeds gezegd dat zij gesprekken met inmiddels ex-wethouder Ivens als vertrouwelijk beschouwt en dat zij ook niks wil zeggen over afspraken die indertijd met hem zijn gemaakt.

Meer over