Haarlemmermeer: Donner misbruikt bevoegdheid

Minister Donner (Justitie) heeft in het conflict met de gemeente Haarlemmermeer over het cellencomplex op Schiphol-Oost zijn bevoegdheid misbruikt. Dat betoogde de gemeente vrijdag in een kort geding dat ze tegen de Staat had aangespannen....

Inzet daarvan is het recent genomen koninklijk besluit om de sluiting van het detentiecentrum, waar eind oktober een fatale brand woedde, te schorsen. Volgens advocaat K. Meersma van de gemeente heeft Donner ‘doelbewust’ voor dat middel gekozen om de bestuursrechter te omzeilen en het complex tot eind april volgend jaar te kunnen blijven gebruiken om bolletjesslikkers op te vangen.

Haarlemmermeer vindt dat een onafhankelijke bestuursrechter een oordeel moet geven over de rechtmatigheid van het gemeentelijke besluit om het complex te sluiten. De gemeente eiste daarom dat het schorsingsbesluit buiten werking wordt gesteld.

De Staat is niet naar de bestuursrechter gestapt, omdat volgens landsadvocaat C. Bitter sprake is van een vertrouwensbreuk tussen de gemeente en Donner op basis waarvan de gebruiksvergunningen zijn ingetrokken. Daardoor gaat het volgens haar om een bestuurlijk geschil en niet om een juridisch conflict, zoals de gemeente beweert.

Het ministerie heeft de voorwaarden van de gebruiksvergunningen niet overtreden, stelde Bitter. Het besluit om de sluiting te schorsen, is volgens haar genomen in het algemeen belang: de detentie van bolletjesslikkers op of in de directe nabijheid van de luchthaven. Het besluit is ook geschorst om een eventuele vernietiging ervan te kunnen onderzoeken, aldus de advocate.

Ze wees er verder op dat de brandveiligheid van het cellencomplex aan de voorschriften voldoet en dat ook alle extra voorzieningen zijn aangebracht die de gemeente had geëist. Maar volgens de gemeente is de vraag naar de brandveiligheid nu niet relevant, omdat het gedrag van de gebruiker in het geding is. De gemeente meent dat zowel voor als na de brand niet aan alle voorwaarden van de gebruiksvergunning is voldaan.

De voorzieningenrechter doet volgende week vrijdag uitspraak in de zaak.

Meer over