Haan kan in alle rust aan het werk bij Feyenoord

Opgelucht verliet Arie Haan gisterochtend even na negenen de rechtbank in Rotterdam. De trainer en zijn nieuwe club Feyenoord waren zojuist op alle punten in het gelijk gesteld in het kort geding dat vrijdag door PAOK Saloniki was aangespannen....

Van onze verslaggever

ROTTERDAM

'Hoewel ik zeker was van mijn zaak, voelde ik toch de nodige spanning', bekende Haan, alvorens zich naar het Feyenoord-stadion te spoeden om zijn selectie aan een training te onderwerpen. 'De twijfel is nu weggenomen. Ik kan in alle rust aan het werk.'

Haan is nog niet helemaal van PAOK af. De club kan in Griekenland een bodemprocedure beginnen om een schadevergoeding van hem te krijgen wegens het niet uitdienen van zijn contract, dat liep tot medio 1996. Dat kan een langdurige geschiedenis worden. Het is echter denkbaar dat Haan en PAOK een schikking zullen treffen.

'Met een afkoopsom heb ik geen probleem', verklaarde Haan. 'Wel met de hoogte ervan.' Voorzitter Voulinos van PAOK eiste een bedrag van ruim vier ton. Haan zelf was bereid in ruil voor zijn vroegtijdige vertrek maximaal 130 duizend gulden te betalen. 'Dat aanbod heeft hij nooit in overweging genomen. Dan houdt het op.'

PAOK eiste daarop in kort geding dat Haan zou terugkeren naar Griekenland om zijn contract uit te dienen, dat de trainer werd verboden bij Feyenoord in dienst te treden en dat Feyenoord werd verboden Haan te contracteren.

De president van de rechtbank, mr Mendlik, hield in zijn vonnis geen rekening met de vraag of het gedrag van Haan en Feyenoord gezien de fatsoensregels 'afkeurenswaardig' was geweest. 'De vraag is of Haan op basis van het toepasselijke recht zijn werk als trainer-coach bij PAOK dient te hervatten dan wel of Haan dat werk bij Feyenoord mag voortzetten.'

Van zwaarwegend belang achtte Mendlik dat Voulinos op 23 augustus per brief verklaarde onder bepaalde voorwaarden geen bezwaar te hebben tegen een vertrek van Haan. 'Die brief kan niet anders worden gelezen dan als een berusting.' De bereidheid om Haan te laten gaan, bleek ook uit de onderhandelingen over de hoogte van een afkoopsom, concludeerde de rechtbankpresident.

Mendlik was van mening dat contracten in het algemeen behoren te worden nagekomen. Voor arbeidsovereenkomsten maakte hij echter een uitzondering. 'Daarvoor geldt dit in zoverre niet, dat niemand kan worden gedwongen voor een ander te werken.'

Sterker: een werknemer heeft de vrijheid in dienst te treden bij de werkgever van zijn keuze. Om die reden wees hij ook de eis van PAOK af Haan te verbieden bij Feyenoord aan de slag te gaan. 'PAOK maakt Haan met een dergelijk verbod brodeloos. De kans op een eventuele schadevergoeding is aanzienlijk groter als hij in vaste dienst bij Feyenoord blijft.'

Namens PAOK beschuldigde mr Loorbach Feyenoord vrijdag ervan Haan te hebben aangezet tot 'wanprestatie', om er vervolgens van te profiteren. Dat kon volgens de rechtbank niet worden bewezen.

Op het moment dat Haan voor het eerst verzocht van zijn verplichtingen te worden ontheven, op 23 augustus, was er nog geen sprake van een vacature bij de club. 'Bovendien is door Haan gesteld en door PAOK niet in genoegzame mate weersproken dat Haan uit eigen beweging Feyenoord heeft benaderd.'

Loorbach sprak na het horen van het vonnis de vrees uit dat de 'jungle-effecten' in het betaald voetbal zullen toenemen. 'Als Trustfull morgen wil vertrekken om in Zwitserland te gaan spelen, kan hij zeggen: stuur de rekening maar, dan betwist ik die daar wel. Hij heeft weliswaar een contract bij Feyenoord, maar ook dat is een gewone arbeidsovereenkomst.'

Meer over