Haagse reacties op overname Sandd door PostNL

PostNL neemt postbedrijf Sandd over voor 130 miljoen euro. Het landelijke postnetwerk komt daarmee weer in handen van één bedrijf. Zo wordt er in politiek Den Haag gereageerd.

Yvonne Hofs

Woordvoerder ministerie van Economische Zaken: ‘Beide partijen hebben in het verleden al aangegeven dat ze wilden fuseren, dus een echte verrassing is dit niet. Wij wachten nu het advies van de ACM af. Meer commentaar geven we op dit moment niet.’

Laura Bromet (GroenLinks): ‘Wij denken dat dit onontkoombaar is. De postbezorging is nu eenmaal een krimpende markt, omdat we met zijn allen steeds meer e-mails zijn gaan versturen. Maar er zijn ook mensen die niet e-mailen en voor hen is het belangrijk dat er een goede postdienst blijft bestaan. Een voorwaarde bij de fusie is wat ons betreft wel, dat de arbeidsvoorwaarden van de postbezorgers goed gewaarborgd worden. Het risico dat PostNL de prijzen fors gaat verhogen als ze monopolist zijn, is denk ik niet zo groot, omdat ze dan de postmarkt zelf de nek omdraaien. Dan kiezen natuurlijk nog meer mensen voor e-mail. We zullen wel heel goed in de gaten houden dat PostNL geen misbruik maakt van het monopolie.’

Arne Weverling (VVD): ‘In het onderzoek naar de postmarkt dat de staatssecretaris heeft laten uitvoeren, werd al gesteld dat verdere consolidatie voor de hand ligt, gezien de krimpende postmarkt. Nu moet eerst de ACM zich erover uitspreken. Ik vind het een beetje voorbarig om er iets van te vinden, zolang de ACM nog geen oordeel heeft geveld. Maar een fusie zou wel eens onvermijdelijk kunnen zijn en in het belang van alle medewerkers, omdat postbezorging nu eenmaal een publieke taak is.’

Eppo Bruins (ChristenUnie): ‘Wij vinden deze fusie prima. Voor ons staat voorop dat de werknemers van de postbedrijven goed beschermd zijn en dat de bezorging mogelijk blijft in dunbevolkte gebieden. Postbedrijven kunnen eigenlijk alleen maar concurreren op arbeidsvoorwaarden. Consolidatie is de beste weg om goede arbeidsvoorwaarden te garanderen. Daarom hebben we ook laten vastleggen dat 80 procent van de postmedewerkers in loondienst moet zijn.’

William Moorlag (PvdA): ‘Die fusie is wenselijk en onontkoombaar, omdat de postmarkt met 1 procent per maand krimpt. Het samengaan van Sandd en PostNL kan bijdragen aan het in stand houden van postbezorging als publieke dienst. Strikte mededingingsrechtelijke regels moeten hierbij geen roet in het eten gooien, dus ik vind dat de staatssecretaris het ACM-oordeel naast zich neer moet leggen als de ACM zich tegen de fusie uitspreekt. De ACM moet vervolgens wel goed toezicht houden op de tarieven die PostNL voor de postbezorging vraagt.’

Meer over