Gymnastiek

Minister Hermans van Onderwijs heeft het convenant Startbekwaamheden voor het primair onderwijs getekend. Hierin wordt geregeld over welke kennis, vaardigheden en attitudes een leraar in het basisonderwijs moet beschikken....

DEN HAAG Jan Rijpstra Tweede-Kamerlid voor de VVD

Om de kwaliteit van de groepsleraar op het gebied van de lichamelijke opvoeding te verbeteren wordt een belangrijke stap gezet. Studenten die na 1 september 2001 afstuderen aan de Pabo zijn alleen nog maar bevoegd om het vak lichamelijke opvoeding in groep 1 en 2 te geven. Dit heeft tot gevolg dat de gymnastieklessen in groep 3 tot en met 8 op termijn worden verzorgd door gekwalificeerde leerkrachten: afgestudeerden aan de academie voor lichamelijke opvoeding of afgestudeerden aan de Pabo die na hun opleiding een specialisatie lichamelijke opvoeding hebben gevolgd.

Kinderen hebben in de basisschool een leerkracht nodig met veel kennis van motorische ontwikkeling. Een leerkracht die de kinderen het plezier in sporten bijbrengt en die hun sportiviteit als mentaliteit leert. Het is daarom terecht dat de Pabo-opleidingen zelf ook aangeven dat de gevraagde kwaliteit niet bereikt kan worden met hun huidige onderwijs.

Meer over