Gulden Kruis biedt bewoners eigen opgang en weinig openbare ruimte Nieuwe wijk is Bijlmer op zijn kop

'Een soort Amsterdam-Zuid; met de Bijlmerdreef als de Apollolaan van Zuidoost.' Zo moet volgens de plannenmakers de nieuwbouwwijk Gulden Kruis eruit gaan zien: het eerste gedeelte van de 'Vernieuwing Bijlmermeer'....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

'Deze plek' is nu nog een braakliggend terrein in het hart van de Bijlmer; er staan alleen een kerk en een school. Voor de volgende bouwprojecten die - aan de andere kant van de Bijlmerdreef - in het kader van de vernieuwing zullen worden uitgevoerd moeten bestaande flats worden afgebroken. Met de sloop van de flat Geinwijk is al een begin gemaakt; Gerenstein zal te zijner tijd ook moeten wijken.

Op de tekeningen lijkt de nieuwe buurt nog het meest op het Haagse Moerwijk: halfhoge portiekflats, een op het eigen straatje gerichte gezelligheid, ieder z'n eigen opgang, en bomen - vooral veel bomen. Een groot verschil met de rest van de Bijlmermeer is, dat er in Gulden Kruis nauwelijks openbare ruimte zal zijn.

'Dat is inderdaad de Bijlmer op z'n kop', aldus stedebouwkundige D. Lambert. 'In de oude Bijlmer heb je juist heel veel openbare ruimte, denk maar aan de parken tussen de flats en de binnenstraten. Maar er is geen goede aansluiting tussen dat groen en het wonen. Bovendien voelt niemand er zich verantwoordelijk voor. In de nieuwe Bijlmerwijken zal die aansluiting tussen binnen en buiten er wèl zijn. We hopen ook op meer sociale controle.'

In het nieuwbouwproject Ganzehoef, waar Gulden Kruis een onderdeel van is, heeft men een van de positieve dingen van de oude Bijlmer moeten opofferen. Het is de scheiding tussen het woonmilieu en het verkeer. De drukke Bijlmerdreef - die nu nog verhoogd door de wijk loopt - wordt een gewone laan-met-brede-middenberm op maaiveldniveau. Vier rijen 'statige platanen', die inmiddels al ergens staan te groeien, moeten de dreef een rustiek aanzien geven.

Drie Amsterdamse woningbouwverenigingen, Nieuw Amsterdam, Patrimonium en Zomers Buiten, hebben onder de naam 'Delta roA' een combinatie gevormd om de 'Vernieuwing Bijlmermeer' gestalte te geven. Directeur van de bouwcombinatie is ex-wethouder Louis Genet.

'Ik ben de man geweest die de sloop van die twee flats, het oude winkelcentrum Ganzehoef en de verhoogde Bijlmerdreef er mede heeft doorgedrukt', zei hij maandag bij de presentatie van de plannen voor Gulden Kruis. 'Het doet me veel deugd dat ik ook een persoonlijke bijdrage kan leveren aan wat ervoor in de plaats komt.'

Meer over