Grutto

Help ons! Kie-oe-wiet-wiet, wiet, turelurelure, grutto, grutto, grutto!..

Dit concert gaven wij samen met onze medebewoners van de velden elk voorjaar meermalen per dag. Maar helaas, dat raakt afgelopen! Onze eieren en kuikens worden grotendeels opgevreten door de steeds maar groeiende roverbenden van vossen, kraaien en buizerds zodat wij praktisch geen nageslacht meer krijgen.

De boeren doen samen met vrijwilligers hun uiterste best ons te beschermen, maar tegen die overmacht is niets bestand.

U kunt ons helpen door de regering ervan te overtuigen dat door een aantal onbegrijpelijke bepalingen in de Flora/Faunawet het evenwicht in de natuur onherstelbaar verstoord wordt. Alle dieren tellen mee, maar dan toch wel met uitzondering van ons, de weidevogels!

Wilt u liever ons concert horen, dan dat kra-kra-kra van onze belagers, haast u dan ons te helpen.

Meer over