Grozny

In de Russische oorlog tegen Tsjetsjenië herhaalt de geschiedenis zich, niet alleen in de Russische drang om de Kaukasus-republieken te beheersen, maar ook merkwaardigerwijze op linguïstisch gebied....

Grozny, dat was de bijnaam van Tsaar Ivan IV, Ivan Vasilevitsj Grozny, die als Grootvorst van Moskou regeerde van 1533 tot 1547 en daarna als Tsaar aller Russen van 1547 tot zijn dood in 1584. Hij was de op een na laatste tsaar uit de Rurik Dynastie. Westerse vijanden hebben zijn bijnaam 'Grozny' stelselmatig weergegeven als 'de verschrikkelijke', terwijl het voor de Russen 'de geweldige' of de 'formidabele' betekent. Ivan deed niets anders dan wat alle Tsaren vóór en ná hem hebben gedaan: expansie van het Russische Rijk nastreven, en dat ging altijd gepaard met een forse mate van geweldgebruik.

Is Grozny, de nu platgeschoten en ontvolkte hoofdstad van Tsjetsjenië, nu een 'verschrikkelijke' stad, die door krijgsheren en criminelen wordt beheerst, of is het een 'geweldige', dan wel 'formidabele 'hoofdstad van een klein en dapper volk uit de Kaukasus dat zich verzet tegen de Russische Beer?

Meer over